دکتر احمدی نژاد: خودشان یک ماه یک ماه صفا می کنند، به ملت که می رسد حساب کش می شوند!

10 تیر 1393

خودشان 15 روز 15 روز، یک ماه، یک ماه صفا می کنند، به ملت که می رسد همه حساب کش می شوند. زود ضرب و تقسیم می کنند و بودجه دولت را تقسیم بر 365 می کنند، بودجه دولت که تا یک قران آخرش تا روز آخر خرج می شود و چیزی از آن نمی ماند.

 

دکتر احمدی نژاد در 31 فروردین 1391 گفت:
انسان است، برده و دستگاه نیست که می خواهی او را روغن کاری بکنی و از آن کار بکشی. انسان است و ماه رمضان و محرم و کیف با خدا می خواهد.
همه جمهوری اسلامی و حکومت برای رشد و کمال انسانهاست. فکرهای معیوب گمان می کنند همه باید در خدمت چیز دیگری باشند.
انسان های کمال یافته پشتوانه کشور و استقلال و عزت و فرهنگ هستند. تک تک مردم باید رشد کنند، آرامش داشته باشند و روحشان کمال پیدا کند.
اگر بگوییم یک روز به تعطیلی روز عید فطر اضافه شود که مردم یک سفری بروند، سر و صدای عده ای در اعتراض به این امر بلند می-شود.
البته خودشان 15 روز 15 روز، یک ماه، یک ماه صفا می کنند. به ملت که می رسد همه حساب کش می شوند. زود ضرب و تقسیم می کنند و بودجه دولت را تقسیم بر 365 می کنند، بودجه دولت که تا یک قران آخرش تا روز آخر خرج می شود و چیزی از آن نمی ماند.

  • دیدگاه‌های امام خمینی
  • آخرین دیدگاه‌های امام خامنه ای
  • آخرین دیدگاه‌های دکتر روحانی
  • آخرین دیدگاه‌اهای دکتر احمدی نژاد
Top