یکی از شعارهای خوب آقای روحانی در انتخابات 92 شایسته سالاری بود که نشان میداد ایشان نیز میخواهد در مسیر انقلاب قدم بردارد، اما پس از چندی خبرهای ناخوشایندی در زمینه انتصابات دولت به گوش رسید. در این گزارش به این انتصابات "فامیلی" به صورت گذرا پرداخته ایم/ برادر، خواهر زاده، پسرعمه، خواهرزاده، پسرعمه و پسرعموهای آقای روحانی به چه سمت هایی منصوب شده اند؟

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ انتصابات خانوادگی در پست های دولتی یکی از صفات به جا مانده از حکومت های گذشته در ایران است. حکومت قاجار در تمامی رفتار های خود سعی در قدرتمند نمودن طایفه قجر می کرد به همین دلیل تمامی پست های حکومتی را در اختیار آنها میگذاشت؛ این روند در حکومت پهلوی نیز ادامه کرد تا بساط کشور هزار فامیل گسترده تر شود.

این روند ادامه داشت تا با ظهور انقلاب اسلامی فروکش نمود، خاطرات خوبی که از سالهای ابتدای انقلاب به جا مانده گواه است که چگونه افراد متهد و انقلابی از پذیرفتن پست و مقام طفره میرفتند و همگان را به انتخاب اصلح و شایسته ها دعوت می نمودند. با این رفتارها بود که اصل شایسته سالاری در جمهوری اسلامی تثبیت و به یک مطالبه عمومی تبدیل شد اما در ادامه راه همواره بر یک مدار حرکت نشد، گاهی شایسته سالاری جایش را با حزب بازی عوض نمود و گاهی با فامیل گرایی! البته بودند دولت ها و مسئولینی که راه اصیل انقلاب را پیموده و گاها هم حزبی های خود یا حتی برادر خود را عزل نمودند.

یکی از شعارهای خوب آقای روحانی در انتخابات 92 شایسته سالاری بود که نشان میداد ایشان نیز میخواهد در مسیر انقلاب قدم بردارد، اما پس از چندی خبرهای ناخوشایندی در زمینه انتصابات دولت به گوش رسید. در این گزارش به این انتصابات "فامیلی" به صورت گذرا پرداخته ایم.

-اولین انتصاب خانوادگی در دولت یازدهم حسین فریدون برادر رئیس جمهور است. فریدون که مدت ها بدون داشتن هیچ سمت رسمی در جلسات مهم دولت شرکت میکرد سرانجام با حکم حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رییس دولت انتخاب شد.

-اسماعیل سماوی خواهرزاده آقای روحانی است که در حال حاضر سه مسئولیت دولتی را همزمان برعهده دارد. این مسئولیت ها عبارتند از: سرپرست گروه مشاوران جوان، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور.

-علی‌اصغر مونسان دیگر خواهرزاده رییس دولت است که به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد کیش انتخاب شد‌ه است.

-اما در این میان فقط خواهرزاده های رییس جمهور از این موقعیت بهره مند نبوده اند بلکه علی اصغر پیوندی پسر عمه آقای روحانی نیز اخیرا به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شده است.

-عبدالحسین فریدون نیز پسر عموی رییس دولت است که اخیرا دو عنوان کلیدی در وزارت علوم را از آن خود کرده است: مدیرکل وزراتی علوم و آموزش عالی و سرپرست جدید مرکز جذب اعضای هیئت علمی این وزارتخانه.
-امروز نیز یک انتصاب فامیلی دیگر در دولت تدبیر و امید رقم خورد، اسدالله وطنی شوهرخواهر رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی گزینش ریاست جمهوری تودیع می شود.