در دهه فجر بهمن‌ماه 1393 هستیم، 38 سال پيش در چنين ایامی حضرت امام خميني بعد از سال‌ها دوري از كشور، به آغوش ملت بازگشت و آينده مردم سرزمين‌اش را پس از دهه‌ها دخالت شرق و غرب در صدر و ذيل امور حكومت‌داري وارد مرحله‌اي جديد نمود.

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»/به فاصله 10 روز پس از ورود حضرت امام، در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري ايشان به نقطه عطف خود رسيد، در اين روز سرانجام مبارزات مردم به ثمر نشست و پادشاهي 2 هزار و 500 ساله شاهنشاهي ريشه‌كن و حكومت جمهوري اسلامي رسماً تأسيس شد.
اين نهضت كه از سال 1341 با اعتراضات حضرت امام خميني(ره) به لايحه انجمن‌هاي ايالتي، ولايتي و آنچه كه محمدرضا شاه آن را انقلاب سفيد شاه و ملت مي‌خواند شروع و پس از 16 سال مشقت و سختي انقلابيون منتج به نتيجه شد و امروز مردم كشورمان 38 سالگي مهم‌ترين و مردمي‌ترين انقلاب منطقه و حتي جهان را جشن مي‌گيرند.
هرچند كه دستاوردهاي انقلاب مردمي ايران را شايد نتوان در صدها كتاب و مقاله تشريح و تبيين كرد اما مي‌توان دو ويژگي ويژه آن را «استكبارستيزي» و تزريق روحيه «اعتماد به نفس» به شمار آورد. ويژگي‌هايي كه به كمك آن مردم كشورمان توانسته‌اند پس از گذشت نزديك به چهار دهه از پيروزي انقلاب قدرت بلامنازع منطقه به حساب آمده و يكي از تأثيرگذارترين كشورهاي فرامنطقه‌اي در عرصه بين‌الملل نقش‌آفريني كند.
اعتماد به نفسي كه حضرت امام(ره) به جامعه تزريق كرد
به اعتقاد بسياري از نظريه‌پردازان «اعتماد به نفس عمومي» مردم كشورمان هم در به وجود آمدن انقلاب مؤثر بود و هم يكي از دستاوردهاي انقلاب بايد به حساب آورد، آن‌گونه كه مي‌توان گفت تقويت روحيه خودباوري و اعتماد به نفس عمومي باعث پيشرفت‌هاي چشمگيري در عرصه‌هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي شده و همچنان نيرو محركه انقلاب به شمار مي‌آيد.
انقلاب اسلامي به عنوان انقلابي معنوي و معرفتي با تكيه بر مباني خود و آوردن مفهوم جديدي براي زندگي بشر توانست مفاهيم پرطمطراقي مانند مدرن، پست‌مدرن و سكولاريسم را به عقب رانده و تمام مؤلفه‌هاي شكل‌گيري «اعتماد به نفس ملي» را فراهم كند تا ملتي پس از سال‌ها دخالت بيگانگان در كشور فعل پيشرفت و توسعه را با تكيه بر روحيه ما مي‌توانيم صرف كند. به عبارت ديگر در گرماگرم شكل‌گيري انقلاب، مردم كشورمان توانستند با شناخت خود و دست رد زدن به مفاهيم وارداتي غربي، مباني معرفتي خود را با استفاده از مفاهيم دين اسلام تعريف و بهترين تز و طراحي را براي آينده بشريت به جهانيان معرفي كنند. با مرور حوادث و اتفاقات قبل و پس از انقلاب اسلامي هم به خوبي مي‌توان مشاهده كرد كه «اعتماد به نفس ملي» جزء لاينفك فرهنگ مردم كشورمان شده كه برخي از نتايج آن را مي‌توان در چگونگي وقوع انقلاب اسلامي، دوران دفاع مقدس و دستاوردهاي علمي و فرهنگي معاصر به خوبي مشاهده كرد.
تعميق روحيه خودباوري ملي را مي‌توان در سخنراني‌هاي متعددي از حضرت امام هم جست‌وجو كرد، آنجايي كه ايشان در تاريخ 17/9/1359 در شرايط بمباران روزهاي ابتدايي جنگ تحميلي اينگونه مي‌فرمايند: «مهم اين است كه ايراني‌ها بفهمند كه خودشان مي‌توانند كار بكنند. در اين طول زمان اين معنا را همچو كرده بودند كه ايراني‌ها چيزي نيستند و بايد همه، همه چيز را بروند از خارج بياورند، از اروپا بياورند، از امريكا بياورند. اين شد كه اسباب اين شد كه مغزهاي ايراني به كار نيفتد و نگذاشتند به كار بيفتد. ايران افرادش، مردمش، از ساير افراد كمتر نيستند، بلكه از بسياري بالاترند. لكن نگذاشتند كه اين استعدادها به كار بيفتد، بايد استعدادها را به كار بيندازند و دولت و ملت تأكيد كنند از اين كساني كه اختراع و ابداع مي‌كنند تا ان‌شاء‌الله ايران خودش همه چيز را بسازد و مستقل شود.»
استكبارستيزي، ويژگي منحصر به فرد
مؤلفه‌هاي قدرت نرم انقلاب اسلامي را مي‌توان در كليدواژه‌هايي مانند اتحاد ملي، قدرت نظامي، اقتدار ولايت فقيه، بصيرت، فرهنگ استقامت، تقويت ايمان، عزم راسخ براي دفاع از انقلاب، آمادگي پاسخ به هر تهديد با قدرت كامل، حفظ و فعال‌سازي ارزش‌های الهی، دفاع ملي، ظلم‌ستيزي، استكبارستيزي و حمايت از مظلوم خلاصه كرد اما يكي از منحصر به فردترين ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي كه بسياري از منافع نظام سلطه در منطقه استراتژيك خاورميانه را به مخاطره انداخته را بايد «استكبارستيزي» دانست، مؤلفه‌اي كه توانسته قدرت اثرگذاري گفتمان انقلاب اسلامی را در جهان توسعه بخشيده و چالش عظيمي را در مقابل اهداف غربي‌ها قرار دهد.
نكته مهم اين است كه امام نسخه استكبارستيزي اسلام را كه موجب پيروزي انقلاب اسلامي گرديد، منحصر به قلمرو جغرافيايي ايران نمي‌دانست بلكه آن را به عنوان نسخه‌اي شفابخش براي همه مستضعفان و قابل تحقق در تمامي نقاط جهان تلقي مي‌كرد. همانطور كه اشاره شد در ميان آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، استكبارستيزي از جايگاهي محوري برخوردار است، به طوري كه مي‌توان اين آرمان را صفت ذات انقلاب و جزو مفاهيم مُقوّم ماهيت آن قلمداد كرد.
امام خميني(ره) به عنوان رهبر انقلاب هم در سخنراني‌هايي اين مفهوم را تشريح مي‌كند، از جمله آن: «آيا براى مسلمانان جهان ننگ نيست كه با اين همه سرمايه‌هاى انسانى و مادى و معنوى، با داشتن چنين مكتب مترقى و پشتوانه الهى تن به سلطه قدرتمندان مستكبر و دزدان دريايى و زمينى قرن بدهند؟» (همان، ج‏15، ص: 172- 15/6/1360) يا ايشان در جاي ديگري مي‌فرمايند: «هان اى مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه ستمگران، به پا خيزيد و دست اتحاد به هم دهيد و از اسلام و مقدرات خود دفاع كنيد و از هياهوى قدرتمندان نهراسيد كه اين قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران و حق بر باطل است.»
(همان، ج15، ص171- 15/6/1360)
از منظر رهبر معظم انقلاب هم راز عداوت ديرينه‌ نظام اسلامي با امريكا در اين نكته نهفته است كه امريكا بي‌ترديد بارزترين مصداق براي مفهوم استكبارگري در دوران معاصر به شمار مي‌آيد. ايشان صراحتاً مي‌فرمايند: «براى ما امريكا خصوصيتى هم ندارد... مسئله‌ ما، مسئله‌ استكبار است، منتها دولت امريكا دولت مستكبرى است. هر دولت ديگر هم كه همين خصوصيت را داشته باشد، بخواهد زور بگويد و بخواهد فشار بياورد، ملت ايران با او همين طور خواهد بود.» بنابراين آنچه كه اصالت دارد استكبار است و آنچه كه امريكا را به خصمي غيرقابل معاشرت بدل مي‌سازد، همانا روح استكباري نهادينه‌شده در ذات آن مي‌باشد.
معظم‌له همچنين بر اين نكته تأكيد مي‌ورزند كه استكبارستيزي و به تبع آن امريكاستيزي، نه سياستي ساخته و پرداخته‌ دولتمردان جمهوري اسلامي بلكه ‌نشئت گرفته از بطن تعاليم عاليه‌ اسلام مي‌باشد و ما به اقتضاي مسلماني ملزم به عمل بر وفق آن هستيم.
با اين حساب راهبرد استكبارستيزي به عنوان جهت‌گيري اصلي انقلاب اسلامي در عرصه سياست ‌خارجي، بر شالوده‌ اصول سياسي و بين‌المللي اسلام استوار مي‌باشد و براي ريشه‌يابي آن بايد به بررسي در آيات قرآن كريم بپردازيم.
در پايان بايد تأكيد كرد هرچند برخي از جريانات سياسي و حزبي در طول 38 سال اخير در پي آن بوده تا ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فرد انقلاب نظير «استكبار‌ستيزي» را آرام‌آرام به ضدارزش تبديل كنند اما مي‌توان به وضوح مشاهده كرد كه نظام و جامعه همچنان از خصايص و ويژگي‌هاي اصيل انقلاب جدا نشده و بر آن تأكيد دارند.
"Our President, analytical news site"