در این قسمت ازمجموعه نبض روضه به این واقعیت پرداخته شده که چگونه یک پیروزی مسلم باتوطئه و نیرنگ دشمن و عدم ولایت مداری مردم به شکست و تفرقه تبدیل میشود.اگر سپاهیان علی درجنگ صفین ولایت مداری به خرج میدادند و از علی پیروی میکردند و مالک را مجبور به بازگشتن نمیکردند و استقامت بر پیروی بر امر ولی میکردند شاید هیچ گاه حادثه عجیب کربلا رخ نمیداد.

همچنین اگر مردم کوفه در زمان حسین بر دعوت خود پایفشاری میکردند و با ترس و طمع از دعوت خود برنمیگشتند انسان عصر حسین و مابعد او شرمنده خویشتن نمیشد.مردم میتوانند با پافشاری خود حتی بی خواصان را منزوی کنند تا امر ولی بر زمین نماند.

لينک کوتاه مطلب: https://miniurl.ir/QrGBH