آخرين اظهارات مردخاكستري اصلاحات با واكنش شديد اعضاي مجمع روحانيون مبارز و چهره هاي برجسته اصلاح طلبان مواجه شد.

چندي پيش خبري در سايت مجمع روحانيون مبارز منتشر شد كه به موجب آن محمد موسوي خوئيني ها در ديدار با دانشجويان تصريح كرده بود كه «مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورا زیاد بوده و حضور یا عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نقشی در مشارکت مردم ندارد.»
پس از اين اظهارات موسوي خوئيني ها در وب سايت در مطلبي مضحك مدعي شد كه سايت مجمع روحانيون توسط اقتدارگرايان هك شده و وي چنين اظهاراتي را بيان نكرده است.وي همچنين از انتشار متن كامل اظهارات خود با دانشجويان خبر داده بود.
گزارش«جوان آنلاين» حاكي است ،موسوي خوئيني ها پس از فول سياسي اي كه مرتكب شد متني را در سايت خود منتشر ساخت كه وي درآن ضمن تاكيد بر بازنده بودن اصلاح طلبان در انتخابات آتي انتقاداتي را نسبت به سران فتنه مطرح كرده بود.
در همين زمينه شنيده مي شود كه اين اظهارات با واكنش شديد اعضاي مجمع روحانيون مبارز و ديگر چهره هاي مطرح اصلاح طلبان مواجه شده و انان خطاب به مرد خاكستري تصريح كرده اند كه با اين اظهارات ضربه سنگين سياسي اي را به اصلاح طلبان وارد كرده است.
اين افراد با بيان اينكه بايد اين افتضاح سياسي را جمع و جور كرد،پيشنهاد خارج كردن سايت موسوي خوئيني ها را از دسترس صادر كرده و بنا شده است طي بيانيه اي اعلام شود كه اين مطلب نيز توسط اقتداگرايان با هك كردن سايت آهنگ راه انتشار يافته است.