رد پای کمک به روزنامه موهن از طریق اموال عمومی در قالب تبلیغات یک بانک متعلق به بیت المال افشا شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از مشرق ، در روزنامه زنجیره ای آسمان که با حمایت کرباسچی و سردبیری قوچانی منتشر و پس از چند شماره به دلیل اهانت به احکام اسلام توقیف شد، متاسفانه رد پای کمک به آن از طریق اموال عمومی در قالب تبلیغات یک بانک متعلق به بیت المال در اولین شماره تا شماره آخر آن دیده می شد.

مشرق نوشت ،در همین حال خبر می رسد که اصلاح طلبان از بازپس گیری استعفای احمد دنیا مالی به شدت عصبانی هستند و می گویند برنامه ریزی ما برای رسیدن به مرحله استیضاح قالیباف با ۲۱ رای در حال اجرایی شدن بود که این پروژه با بازپس گیری استعفای دنیا مالی ناکام ماند.

اصلاح طلبان همچنان به دنبال شهردار شدن محسن هاشمی در تهران هستند.