بعضی‌ها تمام تلاش خود را به خرج دادند این ظرفیت را بین رهبری و احمدی‌نژاد دوگانه‌ کنند، وقتی می‌گویم احمدی‌نژاد گره می‌خورد به انقلاب اسلامی یعنی گره می‌خورد با نظام اسلامی و ولایت فقیه. این وسط همان تنگ نظران کوتاه بین آمدند برش بزنند که احمدی‌نژاد اگر بدین شکل باشد موضوعیتی مستقل از نظام پیدا می‌کند؛ در حالی که این‌طور نبود.

دکتر غلامحسین الهام گفت: ظرفیت احمدی‌نژاد درونی نیست بلکه جهانی است. این حرکت موج جهانی آفریده است. این موج از سمت و مسیر احمدی‌نژاد متصل شده است به ظرفیت انقلاب اسلامی. احمدی‌نژاد از دل انقلاب متولد شده است، اگر انقلاب نباشد احمدی‌نژاد هم نیست. دکتر الهام در گفت‌وگو با نکات پرس افزود: بعضی‌ها کوشیدند این ظرفیت را دوگانه و بعضی هم آن را فردی کنند یعنی تفکر احمدی‌نژاد بدون احمدی‌نژاد! احمدی‌نژاد با آرمان‌هایش زندگی می‌کند و یک هویت واحد دارد و آن ظرفیت انقلاب اسلامی است.
بعضی‌ها تمام تلاش خود را به خرج دادند این ظرفیت را بین رهبری و احمدی‌نژاد دوگانه‌ کنند، وقتی می‌گویم احمدی‌نژاد گره می‌خورد به انقلاب اسلامی یعنی گره می‌خورد با نظام اسلامی و ولایت فقیه. این وسط همان تنگ نظران کوتاه بین آمدند برش بزنند که احمدی‌نژاد اگر بدین شکل باشد موضوعیتی مستقل از نظام پیدا می‌کند؛ در حالی که این‌طور نبود ظرفیت داشت برای نظام و رهبری ایجاد می‌شد، چون تعریف احمدی‌نژاد نه تغییر‌دهنده نظام است نه این نظام بدون فقاهت قابل اداره است. برای حکومت که نمی‌توان جایگاه رهبری ساخت؛ خب روشن است احمدی‌نژاد تهدیدی برای نظام نیست یک ظرفیت است.
خیانت بزرگ از جایی انجام شد که این ظرفیت را تبدیل کردند به تهدید برای نظام؛ اشتباهات ممکن است متعدد و متنوع باشد و حتی بخشی از آن، از سوی خود احمدی‌نژاد باشد. تشابهات قابل قیاس نیست اما ببینید پیامبر احتیاط می‌کند آنچه در رابطه با امیر المؤمنین باید بگوید نمی‌گوید؛ چرا چون ظرفیتش نیست، آن‌که تازه حق مطلق است ما که دارای اشتباهات عدیده هستیم؛ احمدی‌نژاد به بنده علاقه دارد لزومی ندارد همه علاقه را بروز دهد اگر پدر باشی چه به حق، چه به ناحق یک بچه را بیشتر دوست داری، اگر دوستی خود را بروز دهی، چه می‌شود؟

حسادت بقیه برانگیخته می‌شود و قصه یوسف به وجود می‌آید؛ موجب تحریک می‌شود و این فرصت را می‌گیرد؛ لذا یوسف چند سال می‌رود زندان چون محبت را بروز داد. زمانی هم عزیز مصر می‌شود که یعقوب دیگر چشم نداشت؛ نمی‌خواهم سنت‌های الهی را تخطئه کنم می‌خواهم از آن نتایجی بگیرم، تحریک و ایجاد حساسیت ممکن است موجب ظرفیت سوزی شود، آقا اگر حمایت از احمدی‌نژاد نمی‌کرد مشکلات دیگری بود قبول؛ این طرف هم حمایت کرد دیگران آنقدر حساس شده بودند که همه کار می‌کردند تا احمدی‌نژاد از چشم رهبری بیفتد.