معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: بررسي هاي آماري پايگاه تامسون رويترز نشان مي دهد كه ايران رتبه اول رشد توليد علم جهان و رتبه پانزدهم توليد مقالات علمي را در دنيا به خود اختصاص داده است .

محمد مهدي نژاد نوري سه شنبه بعدازظهر در نشستي با حضورروساي پارك هاي علم و فناوري ايران و چين گفت: از زمان پيروزي انقلاب اسلامي شاهد روند رو به رشد پيشرفت علم در كشور بوده ايم به طوري كه بر اساس برآورد پايگاه تامسون رويترز ايران امسال با توليد ۵/۱۱ درصد از توليدات علمي جهان ، رتبه اول رشد توليد علم جهان را كسب كرده است و پس از كشورمان ، تركيه با ۵ درصد توليد علم جهان رتبه دوم را داراست.

وي اظهار داشت: رتبه توليد علم ايران در ابتداي سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰ بود ولي امسال با توجه به پيشرفت هاي علمي بسيار از نظر توليد مقالات علمي ، رشد فناوري ها و اختراعات رتبه علمي كشورمان در سطح جهان و منطقه افزايش يافته است .

مهدي نژاد نوري ادامه داد: در حال حاضر ايران از نظر توليد مقالات علمي داراي رتبه پانزدهم جهان و رتبه اول منطقه است اين در حالي است كه بسياري از مقالات محققان ايراني به زبان فارسي منتشر مي شود و در سايت هاي خارجي به حساب نمي آيد كه با احتساب اين مقالات مي توانيم بگويم ايران از لحاظ توليد مقالات علمي جزو ۱۰ كشور اول جهان است .

مشاور وزير علوم تاكيد كرد: مقالات علمي محققان ايراني بايد با هدف توليد ثروت از علم نوشته شود و براين اساس تجاري كردن علم وظيفه شركت هاي دانش بنيان است.

مهدي نژاد نوري گفت: امسال ۱۰ پارك علم و فناوري داراي رديف مستقل بودجه شدند كه تثبيت اين موضوع كار بسيار مهمي است. تعداد شركت هاي دانش بنيان ما تا پايان امسال به ۶ هزار و تا پايان برنامه پنجم به ۲۰ هزارشركت افزايش خواهد يافت.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم خاطرنشان كرد: بر اساس آمار در حال حاضر بيش از ۳ هزار و ۲۰۰واحد فناور در ۳۱ پارك علم و فناوري و ۱۳ مركز رشد مشغول به فعاليت هستند.