ابطحی در بیانی تعارض آمیز ضمن حمایت از کروبی، آمادگی خود را در پشتیبانی از هر کاندیدایی که به مرحله دوم انتخابات برود اعلام کرد.محمدعلی ابطحی در یادداشت دیروز خود در روزنامه اعتماد ملی ضمن ارائه لیستی از دلایلش در حمایت از کاندیداتوری کروبی، عنوان می کند: «اگر یکی از دو چهرأ اصلاح طلب به مرحله دوم ]برود[ همه با حمایت از فرد برگزیده شده، برای ریاست جمهوری آن تلاش خواهیم کرد.»
 رئیس دفتر سابق خاتمی در بخش دیگری از یادداشت خود، با لحنی بغض آلود یکی از دلایل حمایتش از کروبی را دلخوری و ناراحتی از میرحسین عنوان کرده و می گوید: «هنوز نتوانسته ام خودم را قانع کنم که چرا وقتی کشور به وجودش ]موسوی[ احتیاج داشت نیامد و وقتی که با کاندیدا شدن آقای خاتمی و استقبال بی نظیر از او پیروزی قاطع اصلاح طلبان قطعی می نمود، آمد. این نمی تواند از ذهن جامعه پاک شود.» وی که میرحسین را در کناره گیری خاتمی مقصر می داند در ادامه می افزاید: «آقای خاتمی به نفع اصلاحات و نه به نفع کسی انصراف داد.» و عملا فراموش می کند که خاتمی در نامه کناره گیری خود بر حمایت از موسوی تاکید کرده بود. 

شایان ذکر است حمایت ابطحی از کروبی در حالی است که پیش از این ابطحی در یادداشتی با عنوان «تبارشناسی سیاسی کروبی» اقدام به پرونده سازی علیه نامزد مورد حمایت کنونی خود نموده بود و این اقدام با واکنش تند حزب اعتماد ملی روبرو گردید.