بخشایش اردستانی:خاتمی از ترس رد صلاحیت شدن در انتخابات شرکت نمی‌کند و هاشمی نیز آبروی خود را زیر سوال نمی‌برد. بنابراین هاشمی و خاتمی درواقع برای روحانی بازارگرمی می‌کنند.

احمد بخشایش اردستانی در گفت وگویی با سایت وابسته به سپاه با بیان این که اصلاح طلبان در نهایت حسن روحانی را به عنوان کاندیدای خود مطرح می‌کنند، گفت: خاتمی از ترس رد صلاحیت شدن در انتخابات شرکت نمی‌کند و هاشمی نیز آبروی خود را زیر سوال نمی‌برد. بنابراین هاشمی و خاتمی درواقع برای روحانی بازارگرمی می‌کنند. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به دو قطب خاص در میان اصولگرایان گفت: دو دسته خاص در کاندیداهای اصولگرایان وجود دارد که یک گروه متمایل به چپ هستند که اصلاح‌طلبان را در نهایت گروه خود پذیرفته و پشت سر روحانی قرار می‌گیرند. وی معتقد است که گروه دیگر اصولگرایان متمایل به راست هستند که در این صورت باهنر یکی از قطب‌های مقابل حسن روحانی است.