دفتر سخنگوي دولت، سخنان منتسب به محمدباقر نوبخت را مبني بر اينكه «حسين فريدون دستيار ويژه رييس جمهوري نيست»، تكذيب كرد و برای اولین بار عنوان رسمی برادر رئیس جمهور در دولت را دستیار ویژه رئیس جمهور اعلام کرد.در پی انتشار اخباری که روز گذشته در برخی رسانه ها به نقل از نوبخت سخنگوي دولت مبنی بر اینکه «فريدون دستيار ويژه رييس جمهور نيست» دفتر سخنگوي دولت اظهارات منسوب به وی را نادرست خوانده و تكذيب كرد.

در اطلاعيه دفتر سخنگوي دولت آمده است: ضمن تكذيب خبر منسوب به دكتر نوبخت در يكي از خبرگزاري ها مبني بر اينكه «فريدون دستيار ويژه رييس جمهور نيست»، اعلام مي شود ايشان دستيار ويژه رييس جمهور هستند و خبر اعلام شده از قول سخنگوي محترم دولت، صحت ندارد.

دیدار خبرساز روحانی قطعی شد

اين خبرگزاري همچنين در جمله اي ديگر منسوب به سخنگوی دولت خبر داده بود كه براي حضور رئيس جمهور در دانشگاه تهران «هنوز تصميم قطعي گرفته نشده» است. دفتر نوبخت ضمن رد این مطلب مبني بر عدم حضور رييس جمهوري در دانشگاه تهران، اعلام كرد: اين برنامه لغو نشده است و رييس جمهوري طبق برنامه قبلي در دانشگاه تهران حضور خواهد يافت.

دفتر سخنگوي دولت ضمن قدرداني از زحمات رسانه ها، بار ديگر خواستار دقت نظر جامعه رسانه اي كشور در انتشار اخبار مربوط به حوزه دولت شده است.