اعضای منتخب کمیسیون سیاسی جامعه مدرسین و کمیته انتخابات جامعه روحانیت تاکنون دو جلسه مشترک به منظور بررسی کلیات انتخابات ۹۲ برگزار کرده‌اند.

یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: «اعضای منتخب کمیسیون سیاسی این تشکل و کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز، تاکنون دو نشست انتخاباتی برگزار کرده‌اند».

در این نشست‌ها درباره کلیات موضوع انتخابات 92 همچون «معیارهای نامزد اصلح و راهکارهای حفظ و تقویت وحدت اصولگرایان»، بحث و تبادل نظر شد.

قرار است پس از تعطیلات نوروز، با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دو تشکل فعال‌تر شده و نشست‌های انتخاباتی آنها به صورت مستمر برگزار شود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «کمیته انتخابات» ندارد و مباحث انتخاباتی این تشکل توسط کمیسیون سیاسی پیگیری می‌شود که ریاست آن با آیت‌الله یزدی است.

مسئولیت کمیته انتخابات جامعه روحانیت مبارز تهران نیز بر عهده مصطفی پورمحمدی است.