شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات جمعه اين هفته پيش همايش انتخاباتي اصلاح طلبان را در دفتر حزب كار برگزار مي كند.

پس از آنكه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با دستور عناصر موثر فتنه همچون خاتمي و مرد خاكستري تصميم به برگزاري همايش انتخاباتي به منظور آنچه كه آنان بررسي نحوه ورود به انتخابات خوانده اند گرفت ،اخبار بدست آمده حكايت از آن دارد كه حسين كمالي دبيركل حزب اسلامي كار مامور تشكيل جلسه اي در روز جمعه با حضور اعضاي موثر احزاب منحله مشاركت و مجاهدين انقلاب وساير تشكل هاي اصلاح طلب در دفتر اين حزب شده است.
گفتني است كمالي را در برگزاري اين جلسه كه صبح تا ظهر روز ۲۹ مهر مي باشد ،قدياني از اعضاي سازمان منحله مجاهدين انقلاب همراهي مي كند.
گفتني است بنا بر توصيه هاي مرد خاكستري و بر اساس برنامه ريزهاي انجام شده،قرار است اين جلسه و همايش اصلي در روزغدير، به منظور تست زني حاميان "اصلاح طلبان" و" نظام" و دريافت واكنش ها براي برآورد و طراحي هاي مجدد مي باشد.
شايان ذكر است اين اقدام در حالي صورت مي پذيرد كه فتنه گران در انتخابات ۸۸ نيز فعاليت احزاب خود را در قالب جلسات جي ۷ و از حزب اسلامي كار آغاز كرده بودند كه هم اكنون شاهد تكرار اين مدل توسط فتنه گران براي نهمين دوره انخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشيم.