ادامه روند نزولی مهندس میرحسین موسوی در نظر سنجی های اخیر که نتیجه طبیعی مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عنوان می شود، سعید حجاریان طرح جدیدی ارائه داده است.

خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گزارش داد: در فاصله 5 روزه تا دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیش بینی پیروزی قطعی محمود احمدی نژاد در این انتخابات، حجاریان در طرحی که قبل از این برخی خبر ها گوشه هایی از آن را منتشر ساخته بودند، سناریوی ترور رفیق حریری را بازسازی کرد.

 

براساس این طرح که برای نجات مهندس موسوی از شکست در انتخابات طراحی شده، حداقل باید دو نفر کشته شوند تا به گفته حجاریان با ریختن خون پای درخت اصلاحات، این جریان زنده بماند.

 

گفتنی است، ایجاد اغتشاشات خیابانی در ساعات پایانی شب به بهانه مناظره ی هواداران کاندیداها در راستای این طرح انجام می شود.

 

سناریو نویسان قتل های زنجیره ای در دولت اصلاحات که بار دیگر قصد دارند برای نجات سیاسی خود دست به عمل انتحاری بزنند، تا سو قصد به جان سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات پیش رفتند.

 

ماجرای سوقصد به جان خاتمی به سفر اخیر وی به اهواز برمی گردد.