دکتر جواد لاریجانی از میرحسین موسوی به خاطر فاقد صلاحیت دانستن شورای نگهبان و رفتارهای سیاسی اخیر او به شدت انتقاد کرد.

وی که با شبکه 3 سیما گفت‌وگو می‌کرد گفت: چرا سیاستمداری که قبلا مسئولیت داشته و خدمت کرده، دوباره وارد میدان می‌شود؟ سیاستمداران ما بالارفتن از پله‌های قدرت را بلدند اما پایین آمدن از آن را بلد نیستند.

جواد لاریجانی با مشابه دانستن شرایط امروز و سال 60 گفت: امکان تکرار یک بنی‌صدر دیگر منتفی نیست.

وی افزود: کسی که شورای نگهبان را صالح نمی‌داند و به قوانین پای‌بند نیست و هیچ‌کس را در نظام قبول ندارد، چرا وارد انتخابات می‌شود؟

وی در باره تکبیرهای شبانه گفت: تکبیر، زیباترین ذکر است اما وقتی که با اعلام رادیو آمریکا سر داده می‌شود، همانند نماز جمعه‌ای است که چهارشنبه خوانده شود.