معلوم نیست محتوای دادگاه، آنهم به شکل وارونه و دروغ، از چه طریق به خبرگزاری نسیم رسیده است. پیشتر بارها به متهم تذکر داده شده بود که طبق قانون وی اجازه ندارد، درباره پرونده ای که هنوز در دادگاه در جریان است، با رسانه ها سخن بگوید. اما متاسفانه وی نه تنها این رویه را تغییر نداده بلکه حتی به دروغ، بافته های ذهنی خود را به دیگران نسبت می دهد.

نماینده حقوقی دولت، جمله منتسب به وی را که خبرگزاری نسیم منتشر کرده است، تکذیب کرد.
خبرگزاری نسیم، امروز گزارش داد "نماینده حقوقی دولت ضمن تایید استعفای مشایی از مشاغل دولتی گفت که مشایی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شود."
روح الله بشارت، نماینده حقوقی دولت، که شکایت مهندس مشایی از پیام فضلی نژاد را پیگیری می کند، به خبرنگار شبکه ایران گفت: بنده هیچ گاه با هیچ خبرنگاری مواجهه ای نداشته ام، چه رسد به اینکه مصاحبه ای انجام داده باشم.
وی با دروغ اعلام کردن خبر منتشر شده توسط این خبرگزاری، گفت: در جریان جلسه دادگاه، پیام فضلی نژاد متهم پرونده، با هدف زیر سوال بردن جایگاه نماینده حقوقی دولت، مدعی شد که مهندس مشایی از مشاغل دولتی، استعفا داده تا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود.
بشارت افزود: متهم با طرح این ادعا به دنبال آن بود که وکالت نماینده حقوقی دولت از مهندس مشایی را با این بهانه که آقای مشایی در حال حاضر مسولیت دولتی ندارد، زیر سوال ببرد.
نماینده حقوقی دولت در ادامه مصاحبه خود با خبرنگار شبکه ایران تصریح کرد: در همین جلسه، توضیح مبسوطی در رد ایراد حقوقی متهم به دادگاه ارائه شد و دادگاه نیز ضمن پذیرش توضیحات بنده، ادعای فضلی نژاد را رد کرد.
وی افزود: بنده در دادگاه گفتم که اولا بزه انتسابی متهم، زمانی روی داده که مهندس مشایی، رییس دفتر رییس جمهور بوده است. در ثانی نامبرده، هنوز هم مشاور رییس جمهور است. در نتیجه اظهارات متهم مبنی بر استعفای آقای مشایی از مناصب دولتی با هدف نامزدی در انتخابات دروغ است. مهندس مشایی و اطرافیان وی نیز تاکنون حتی یکبار هم از قطعیت نامزدی وی سخنی نگفته اند و معلوم نیست که ایشان اصلا در انتخابات نامزد شوند.
بشارت با طرح این سوال که معلوم نیست محتوای دادگاه، آنهم به شکل وارونه و دروغ، از چه طریق به خبرگزاری نسیم رسیده است، افزود: پیشتر بارها به متهم تذکر داده شده بود که طبق قانون وی اجازه ندارد، درباره پرونده ای که هنوز در دادگاه در جریان است، با رسانه ها سخن بگوید. اما متاسفانه وی نه تنها این رویه را تغییر نداده بلکه حتی به دورغ، بافته های ذهنی خود را به دیگران نسبت می دهد.
وی افزود: نمی دانم آقای فضلی نژاد چه پشتوانه ای برای خود متصور است که به آسانی، جملاتی دورغ به دیگران نسبت می دهد. اما بنده مسلما از ایشان و همچنین از خبرگزاری نسیم که ناشر این مطلب کذب بوده اند، شکایت خواهم کرد.