موضوع برکناري علي دايي از سرمربيگري تيم ملي،در دستور کار يکي دو نفر از نمايندگان آذري زبان مجلس بود، تا آنجا که قاسم محمدي و سيد کاظم موسوي دو تن از نمايندگان اردبيل در نطقهاي پيش از دستور خود از برکناري علي دايي انتقاد کرده و سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال را مقصر ناکامي ها دانستند.

 قاسم محمدي کارنامه دايي را با 16 برد، 6 مساوي و 3 باخت درخشان دانست و گفت: فدراسيون فوتبال بدون بررسي کارشناسي، علي دايي را از تيم ملي حذف کرد و بايد پاسخگوي احساسات مردمي باشد.سيد کاظم موسوي ديگر نماينده اردبيل هم با مقايسه علي دايي و مارادونا گفت: مارادونا سه باخت داشت، اما او را برکنار نکردند.

وي اشتباهات را متوجه علي آبادي، رئيس تربيت بدني دانست و گفت: اين عزيزان در مسابقات پکن، قهرماني کشتي آزاد و تيم ملي فوتبال مقصر اصلي هستند.

موسوي از عادل فردوسي پور خواست عملکرد علي آبادي را در برنامه نود به نظرسنجي بگذارد تا مشخص شود علي دايي مقصر است يا علي آبادي.

وي همچنين تعداد پيامک هاي برنامه نود را داراي ابهام دانست.