توکلی درباره وعده دولت برای کمک نقدی شب عید به مردم گفت: این کمک نقدی سبب می‌شود خریدار عجله کرده و فروشنده نیز با انبار کردن کالاها، از فروختن آنها خودداری کند تا قیمت کالا افزایش یابد و به نوعی احتکار صورت گیرد.

احمد توکلی، شامگاه پنجشنبه در دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد درباره وعده دولت برای کمک نقدی شب عید به مردم گفت: این کمک نقدی سبب می‌شود خریدار عجله کرده و فروشنده نیز با انبار کردن کالاها، از فروختن آنها خودداری کند تا قیمت کالا افزایش یابد و به نوعی احتکار صورت گیرد.

به گزارش روزنامه ایران وی با مضر خواندن کمک نقدی برای بازار شب عید عنوان کرد: این کمک نقدی را می‌توان به صورت بسته‌های کالای مورد نیاز نظیر برنج و روغن به مردم داد، چرا که با این کار، مردم برای خرید کردن صبر کرده و کسانی هم که به انبار کردن کالاها مشغول می‌شوند، مجبورند کالاها را به بازار بیاورند.

وی در ادامه تصریح کرد: ‌هم اکنون میان دولت و مجلس برای اجرای گام دوم طرح هدفمندی اختلاف وجود دارد.

وی تاکید کرد: تا هنگامی که در بازار ثبات اقتصادی به وجود نیاید، مجلس تصمیمی برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی ندارد و در این زمینه با نظر دولت مخالف است. علاقه توکلی به سیستم کوپنی در حالی است که دولت معتقد است مردم خود باید تصمیم بگیرند که چه چیز و با چه کیفیتی خریداری کنند.