دو تن از نمایندگان مجلس اخیرا در جلسه ای مشترک با حضور وزیر نفت موضوع پرونده کرسنت و لایحه سوم فساد را که اخیرا از سوی دولت به دادگاه لاهه ارسال شده است را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه بیژن نامدار زنگنه به نمایندگان اطمینان داده است که لایحه از سوی دولت در مهلت قانونی ارسال شده و در آن نیز به موضوع فساد در قرار داد کرسنت تاکید شده است.
وزیر نفت در این جلسه اظهار داشت: من خودم متن این لایحه را به زبان فارسی نوشته و برای وزارت خارجه فرستادم تا آنها ترجمه کنند.
زنگنه همچنین به نمایندگان می گوید: در این لایحه آمده "دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است در این قرار داد فساد صورت گرفته و بر این اساس قرار داد فسخ شده است."
این سومین لایحه فساد در خصوص قرار داد کرسنت است که به دادگاه لاهه ارسال می شود.
پیش از این در دو گام اول داوری در دیوان بین‌المللی لاهه به نفع ایران حکم صادر شده است.
وجود نام برخی از آقازاده ها و مسئولین کشور، این نگرانی را بوجود آورده بود که با تغییرات در وزارت نفت، ایران از ادعای شکایت خود عقب نشینی نماید.
در همین رابطه مسعود میر کاظمی رئیس کمیسون انرژی مجلس گفت: این کمیسیون در نامه ای به وزارت نفت از دولت خواسته تا نسخه ای از لایحه ای که به دادگاه لاهه ارسال شده است را در اختیار مجلس قرار دهد تا بررسی شود که آیا منافع نظام در این لایحه رعایت شده است یا خیر.