سخنگوی وزارت خارجه از افزایش درخواست هیات های حاضر در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد از ۲۵ به ۴۵ درخواست خبر داد و گفت: دومین روز نشست وزیران خارجه در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه برگزاری دومین روز از نشست وزیران خارجه "نم" از افزایش تعداد درخواست ها برای سخنرانی در دومین روز نشست خبر داد.

وی گفت: تا دیروز ۲۵ درخواست سخنرانی داشتیم که این تعداد امروز به ۴۵ درخواست از سوی وزیران، معاونان وزرا ارائه شده و به همه درخواست کنندگان اجازه صحبت داده خواهد شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: اگر تعداد درخواست ها در حد ۲۵ سخنرانی باقی می ماند ممکن بود جلسه روز دوم وزیران خارجه تا ظهر پایان یابد اما با افزایش درخواست ها نشست امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل خواهد شد. این نشست حدودا ساعت ۱۸ بعد از ظهر پایان می یابد.

مهمانپرست یادآور شد: تاکنون ۵۵ وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس وارد تهران شده اند و از آنجا که ۲۰ وزیر دیگر هیات هایی که در سطح سران کشورها است را همراهی می کنند می توان گفت حدود ۷۰ وزیر امور خارجه در اجلاس تهران شرکت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: ظرف امروز اکثر هیات ها در سطح سران وارد تهران می شوند و بالای ۴۰ هیات امروز تا آخر وقت به تهران خواهند آمد.