تفکر و اندیشه‌های آقای هاشمی فقط در شخص ایشان وجود ندارد، بلکه شخصیت‌های دیگری هم هستند که بتوانند مانند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتدال و توسعه کشور بیندیشند!

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفته در جلسه‌ای که اعضای حزب اعتدال و توسعه با هاشمی داشتند، علامتی از سوی وی مبتنی بر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشاهده نکردیم و حضور وی بسیار بعید است! غلامعلی دهقان درباره دلایل دیدار حزب اعتدال و توسعه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرده: اعتدال و توسعه در راستای حضور پررنگ و فعال در انتخابات ریاست جمهوری، رایزنی خود را با شخصیت‌ها و جریانات فکری و سیاسی از مدتی پیش آغاز کرده است. با توجه به این که از دیدگاه حزب اعتدال و توسعه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنیانگذار و پدر معنوی جریان میانه محسوب می‌شود! بر خود فرض دید که از رهنمودها و دیدگاه های وی درباره انتخابات سال آینده زودتر از دیگران استفاده کند.
وی همچنین خاطرنشان کرده: البته تفکر و اندیشه‌های آقای هاشمی فقط در شخص ایشان وجود ندارد، بلکه شخصیت‌های دیگری هم هستند که بتوانند مانند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتدال و توسعه کشور بیندیشند! دهقان در همین راستا گفته که حسن روحانی گزینه مطلوبی می‌تواند باشد!