مجلس اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را هم مغایر با قانون دانست!

 یک روز پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت تعامل مجلس و دولت، هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، اصلاحیه هیات دولت بر مصوبه طرح مهرآفرین را مغایر قانون دانست و آن را رد کرد. به گفته یک عضو هیات تطبیق مصوبات، این مصوبه با ابلاغ نظر هیات تطبیق قوانین از سوی لاریجانی و در صورت عدم اصلاح مجدد از سوی دولت، ملغی شده و پس از ابلاغ این مغایرت، در صورتی‌که مجریان که همان استانداران هستند به آن عمل نکنند، مسئول هستند و باید پاسخگو باشند!
غلامحسین الهام سخنگوی دولت روز گذشته با اشاره به اصلاح طرح مهرآفرین و رفع ایرادات مورد نظر رئیس مجلس گفته بود: مصوبه استخدامی دولت طبق روال قانونی اصلاح شد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. این مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و می‌بایستی طبق مصوبه عمل کنند.