گفته می‌شود میرحسین موسوی و نزدیکانش پس از اغتشاشات اخیر، تصمیم گرفته‌اند از روش‌های عاقلانه‌تری برای کسب قدرت استفاده کنند.

یکی از اعضای ارشد ستاد موسوی اخیراً در جلسه‌ای با تأکید بر درستی پیش‌بینی سعید حجاریان، گفته است: «ما باید از شورای شهر شروع کنیم. اشتباه بود که یک مرتبه از ریاست جمهوری برای کسب قدرت حرکت کردیم. ما در این دوره از شورای شهر باید برخی چهره‌های جدید و همسو با خود را وارد شورا کنیم.

پس از آن نیز نوبت مجلس است که اکثریت را به دست آوریم. انتخابات اخیر نشان داد که ما برای رأی آوردن در شورای شهر و مجلس مشکلی نداریم» یکی دیگر از نزدیکان موسوی نیز در این جلسه گفته است: «ریاست مجلس برای آقای موسوی هرچند کوچک است اما باید آرام آرام پیش برویم. »

وی ادامه داده است: «در هر شهری که انتخابات میان دوره‌ای مجلس برگزار شود، میرحسین باید کاندیدا شده و پس از ورود به مجلس، حتی در سال آخر، ریاست مجلس را از آن خود کند.»