میرحسین موسوی و سید محمدخاتمی به فکر همسایگی با هم هستند. میرحسین موسوی که درحال حاضر ساکن محله فرمانیه تهران است قصد دارد بزودی در خانه ای نزدیک به منزل رئیس دولت اصلاحات در منطقه جماران ساکن شود.

این خانه که دیوار به دیوار منزل سید محمد خاتمی است، مدت ها پیش خریداری شده و در حال آماده شدن برای اسباب کشی میرحسین موسوی است.