در بخش هایی از ممستند «من روحانی هستم» با استناد به کتاب خاطرات آقای هاشمی در سال ۶۵ با نام "اوج دفاع" به مذاکرات مخفی اطرفیان وی از جمله دکتر روحانی با "مک فارلین" اشاره شده است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» ؛ هاشمی رفسنجانی از به خطر افتادن اعتبار خاطره‌هایش ابراز نگرانی و گلایه کرده است.
ندای انقلاب نوشت: آقای هاشمی رفسنجانی اخیرا در جلسه ای با برخی مسؤولان ارشد دولت به شدت از هجمه رسانه های {زنجیره ای} اصلاح طلب و حامی دولت درباره مستند "من روحانی هستم" ابراز گلایه کرده و گفته است که با حمله به این مستند، خاطرات من نیز بی اعتبار می شود.
گفتنی است در بخش هایی از مستند "من روحانی هستم" با استناد به کتاب خاطرات آقای هاشمی در سال ۶۵ با نام "اوج دفاع" به مذاکرات مخفی اطرفیان وی از جمله دکتر روحانی با "مک فارلین" اشاره شده است.