قرار است اکبر هاشمی رفسنجانی، در قالب کتابی پیرامون حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به بیان این حوادث بپردازد!!

هاشمی رفسنجانی که هم اکنون ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، قرار است در کتاب جدیدش به مسائل پیرامونی و ماهیت حوادث رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم بپردازد.

اینکه نام این کتاب چیست و آیا در آن به مقولات رخ داده در حوالی شخص هاشمی رفسنجانی در فتنه گذشته همچون پرونده مهدی هاشمی، نامه سرگشاده هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری پس از انتخابات و سایر مقولاتی از این دست نیز اشاره می شود یا خیر، مسائلی هستند که هنوز کسی از آنها خبری ندارد.
اطلاعات جهان همچنین حاکی از آن است که این کتاب نیز همچون بسیاری از کتاب های منتسب به آقای هاشمی، تدوین صحبت ها و نظرات وی در مورد موضوعات ذکر شده است.