مجتبی واحدی مشاور شیخ فتنه و سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد که از کشور گریخت و در حال حاضر مشغول به خبرپراکنی و اقدامات ضد انقلابی است، در پاسخ به افشاگری وزیر اطلاعات که ارتباط این عنصر وابسته را با سازمانهای جاسوسی خارجی برملا کرد خود را به نادانی زده و اظهار داشت: وقتی احمدی نژاد و مسئولان کشور سالی چند بار به امریکا سفر می کنند چرا او نباید به امریکا برود!

این اظهارات که در پاسخ به مصاحبه وزیر ارائه شد به قدری بی مایه است که حتی مجری برنامه بی بی سی هم دنباله بحث را رها کرد و ترجیح داد مهملات مشاور محترم را نادیده بگیرد.

در حالی که همه می دانیم سفرهای مقامات مسئول به خارج از کشور در چارچوب ماموریت های مشخص و تعریف شده سیاسی و اداری و با نظر و تائید مقامات مسئول و سازمانهای ذیربط و حضور کارشناسان انجام می شود و در مذاکرات رسمی همه چیز شفاف و مشخص است و در اسناد رسمی ثبت و ضبط می شود لذا تشابهی بین این سفرها و مسافرتهای اتباع معمولی آنهم به کشوری که در دشمنی آشکار با کشورما قرار دارد و در صدد است با کسب اطلاعات از داخل کشور هر آن توطئه های تازه ای طراحی کند، وجود ندارد.

به علاوه برای اتباع یک کشور، در داخل همان کشور هم تماس با بیگانگان، سفارتخانه ها ، ماموران سیاسی کشورهای دیگر بدون اذن سازمانهای مربوط و بر اساس ضوابط تعریف شده و چارچوبهایی که وزارت خارجه تعریف می کند، مجاز نیست و این امری نیست جناب مشاور که عمری را در رسانه ها گذرانده و با هیاتهای خارجی از طریق وزارت خارجه و ارشاد تماس داشته نداند. پس اظهارات ایشان در پاسخ به وزیر، کامل منفعلانه و به منظور عادی جلوه دادن تماس با محافل اجنبی بوده تا این ملاقات ها را فاقد ارزش اطلاعاتی برای بیگانگان جلوه دهد.

مشاور اعظم جنبش فتنه، در حقیقت با این واکنش سعی کرده اعتبار نداشته خود را در برابر ته مانده هواداران صادق داخلی حفظ کند. به راستی هرچه زمان می گذرد اعتبار و آبروی گروه آشوب طلب بیش از پیش ریخته و ماهیت وابسته آنان آشکار می شود. یک اشاره وزیر اطلاعات نشان داد، دست واحدی همان دست بیگانه است و زبان سازمانهای جاسوسی در کام واحدی ها می چرخد.