اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم به زبان بیاورم، که ممکن است به مزاق خیلی ها خوش نیاید!

حسن روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در پاسخ به سوالی در مورد اتفاقات انتخابات سال 88، در موضع گیری عجیبی بیان داشت: اگر می خواهیم به علت بروز اتفاقات 88 که از آن به عنوان فتنه یاد می شود پی ببریم باید به دنبال ریشه های این اتفاق باشیم که مسئله اساسا از کجا شروع شد.

وی سپس با انکار طراحی های چندین ساله سرویس های اطلاعاتی خارجی و برنامه ریزی متحدان داخلی آنها برای ایجاد آشوب پس از انتخابات ریاست جمهوری و با چشم بستن بر جنایات سران فتنه ادعا کرد: آیا غیر از این بود که در مناظره تلویزیونی به کاندیداها علنا تهمت زده شد و صدا و سیما هم موضع مشخصی نگرفت و حتی به کاندیداهای مورد اتهام هم درآن مقطع و پیش از برگزاری انتخابات؛ اجازه دفاع از خود را ندادند که اگر این اجازه را می دادند نتیجه انتخابات جور دیگری رقم می خورد!

وی بدون توجه به بیانات و مواضع مقام معظم رهبری درباره فتنه 88 و در شرایطی که خود بحق از ساکتین فتنه نام گرفته، ادامه داد: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم به زبان بیاورم، که ممکن است به مزاق خیلی ها خوش نیاید!

در این لحظه عده ای از دانشجویان نسبت به مواضع تأمل برانگیز حسن روحانی، اعتراض کردند که وی طلبکارانه خطاب به اعتراض کنندگان در سالن گفت: 4 سال است حرف هایی که به مزاقتان خوش می آمده شنیدید حالا یک بار هم جور دیگری بشنوید!

وی در پایان اظهار داشت: متاسفانه نه تنها شرایط امنیتی کشور باید عوض شود بلکه در حال حاضر فضای امنیتی دانشگاه ها هم به نفع علم و دانش نیست که باید تغییر کند!

البته از ابتدا روشن بود که عدم برخورد قاطع با سران فتنه 88 و حامیان علنی و پشت پرده آنها، اوضاع را به جایی می رساند که برخی از سران فتنه برای کاندیداتوری در انتخابات خیز برمی دارند، عده ای دیگر فاکتور دریافت خسارت برای نظام ارسال می کنند و عده ای دیگر با طلبکاری ...