دبيركل جامعه اسلامي مهندسين گفت: پيشنهاد شده است كه آقايان عسگراولادي، حدادعادل و ولايتي جريان انتخابات مجلس نهم را در ميان اصولگرايان بر عهده بگيرند.

از اصفهان، محمدرضا باهنر در هشتمين كنگره جامعه اسلامي مهندسين استان اصفهان با اشاره به انقلاب‌هاي اخير در كشورهاي اسلامي خاطرنشان كرد: اين مطلب كه اين موج دمكراسي آمريكايي است به آساني قابل رد است.
وي با بيان اينكه خاورميانه پس از شكست غرب و آمريكا در ماجراي جنگ 33 و 22 روزه تحت تاثير قرار گرفت، بيان داشت: اين اتفاقات ريشه در وقايع گذشته نيز دارد.
وي اضافه كرد: حدود 30 درصد از اخوان‌المسلمين در مصر نماينده داشتند كه ريشه اخوان‌المسلمين به سيدجمال‌‌الدين اسدآبادي برمي‌گردد.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به اينكه اخوان‌المسلمين در مورد مسائل اسلام ديدگاهي تجدد مآبانه دارند، ادامه داد: در تركيه عبد‌الله گل، اردوغاون و حزب فضيلت از اين گروه نشأت مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه گروه اخوان‌المسلمين در ساير كشورها نيز فعال هستند، ادامه داد: مخالفت آنها با رژيم صهيونيستي مانند مخالفت كشور ما با اين رژيم غاصب نيست.
باهنر ادامه داد: آنها با ماهيت رژيم صهيونيستي مشكل ندارند بلكه حرف آنها اين است كه چرا كودكان و زنان در فلسطين اشغالي توسط اسرائيل غاصب كشته مي‌شوند.
وي با بيان اينكه حسني مبارك در انتخابات اخير مصر 110 نفر، از 120 نفر شركت كننده از گروه اخوان‌المسلمين را بيرون انداخت، گفت: عامل اصلي اين اتفاقات در كشور مصر، احساس حقارتي بود كه از جانب مبارك به مردم مصر اعمال مي‌شد.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به اينكه هر اتفاقي كه در مصر رخ دهد، بهتر از اوضاع پيشين آن است، اظهار داشت: اگر آمريكا بر انقلاب‌هاي منطقه از جمله مصر تسلط پيدا كند، باز هم از مواضع خود به مدت 40 سال عقب افتاده است و بايد سال‌ها بگذرد تا به تسلط گذشته خود در منطقه دست يابد.

*‌ پيشنهاد شوراي سه نفره اصولگرايان براي انتخابات مجلس
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه پيشنهاد شده است كه آقايان عسگراولادي، حدادعادل و ولايتي جريان انتخابات مجلس نهم را در ميان اصولگرايان بر عهده بگيرند افزود: طبق اين پيشنهاد، اين هيئت سه نفره كه زير نظر جامعتين و رئيس جمهور هستند، اين كار را ادامه مي‌دهند.

* اكنون زمان سكوت نيست
وي با انتقاد از سكوت برخي خواص تصريح كرد: زمان كنوني، زماني نيست كه بتوان سكوت كرد.
باهنر در ادامه تصريح كرد: رئيس قوه قضائيه در ديداري به من گفت كه به اين نتيجه رسيده‌ام كه سران فتنه بايد محاكمه شوند.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه برخي از نيروهاي حزب‌اللهي در مورد محاكمه سران فتنه به قوه قضائيه فشار مي‌آورند، اظهار داشت: اين طور نيست كه قوه قضائيه از كسي بترسد يا بر اوضاع مسلط نباشد.