دبیركل جامعه اسلامی مهندسین گفت: پیشنهاد شده است كه آقایان عسگراولادی، حدادعادل و ولایتی جریان انتخابات مجلس نهم را در میان اصولگرایان بر عهده بگیرند.

از اصفهان، محمدرضا باهنر در هشتمین كنگره جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان با اشاره به انقلاب‌های اخیر در كشورهای اسلامی خاطرنشان كرد: این مطلب كه این موج دمكراسی آمریكایی است به آسانی قابل رد است.
وی با بیان اینكه خاورمیانه پس از شكست غرب و آمریكا در ماجرای جنگ 33 و 22 روزه تحت تاثیر قرار گرفت، بیان داشت: این اتفاقات ریشه در وقایع گذشته نیز دارد.
وی اضافه كرد: حدود 30 درصد از اخوان‌المسلمین در مصر نماینده داشتند كه ریشه اخوان‌المسلمین به سیدجمال‌‌الدین اسدآبادی برمی‌گردد.
دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینكه اخوان‌المسلمین در مورد مسائل اسلام دیدگاهی تجدد مآبانه دارند، ادامه داد: در تركیه عبد‌الله گل، اردوغاون و حزب فضیلت از این گروه نشأت می‌گیرد.
وی با بیان اینكه گروه اخوان‌المسلمین در سایر كشورها نیز فعال هستند، ادامه داد: مخالفت آنها با رژیم صهیونیستی مانند مخالفت كشور ما با این رژیم غاصب نیست.
باهنر ادامه داد: آنها با ماهیت رژیم صهیونیستی مشكل ندارند بلكه حرف آنها این است كه چرا كودكان و زنان در فلسطین اشغالی توسط اسرائیل غاصب كشته می‌شوند.
وی با بیان اینكه حسنی مبارك در انتخابات اخیر مصر 110 نفر، از 120 نفر شركت كننده از گروه اخوان‌المسلمین را بیرون انداخت، گفت: عامل اصلی این اتفاقات در كشور مصر، احساس حقارتی بود كه از جانب مبارك به مردم مصر اعمال می‌شد.
دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینكه هر اتفاقی كه در مصر رخ دهد، بهتر از اوضاع پیشین آن است، اظهار داشت: اگر آمریكا بر انقلاب‌های منطقه از جمله مصر تسلط پیدا كند، باز هم از مواضع خود به مدت 40 سال عقب افتاده است و باید سال‌ها بگذرد تا به تسلط گذشته خود در منطقه دست یابد.

*‌ پیشنهاد شورای سه نفره اصولگرایان برای انتخابات مجلس
دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینكه پیشنهاد شده است كه آقایان عسگراولادی، حدادعادل و ولایتی جریان انتخابات مجلس نهم را در میان اصولگرایان بر عهده بگیرند افزود: طبق این پیشنهاد، این هیئت سه نفره كه زیر نظر جامعتین و رئیس جمهور هستند، این كار را ادامه می‌دهند.

* اكنون زمان سكوت نیست
وی با انتقاد از سكوت برخی خواص تصریح كرد: زمان كنونی، زمانی نیست كه بتوان سكوت كرد.
باهنر در ادامه تصریح كرد: رئیس قوه قضائیه در دیداری به من گفت كه به این نتیجه رسیده‌ام كه سران فتنه باید محاكمه شوند.
دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینكه برخی از نیروهای حزب‌اللهی در مورد محاكمه سران فتنه به قوه قضائیه فشار می‌آورند، اظهار داشت: این طور نیست كه قوه قضائیه از كسی بترسد یا بر اوضاع مسلط نباشد.