در جمهوری اسلامی ایران قانون بر همه روابط حاکم و ارجحیت داشته و ما تنها از قانون تبعیت کردیم.

شبکه ایران / رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال خبرنگار رشاتودی، که اگر نامزد مورد حمایت شما در انتخابات حضور پیدا می‌کرد، آیا این حضور در نتیجه انتخابات تاثیر داشت؟ گفت: حتما این گونه بود.

وی در ادامه این سوال که چرا نسبت به عدم حضور نامزد مورد حمایت خودتان اعتراضی نکردید؟ گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون بر همه روابط حاکم و ارجحیت داشته و ما تنها از قانون تبعیت کردیم.

دکتراحمدی نژاد در پاسخ به این سوال که وقتی به قدرت رسیدید، کاندیدای مستقل بودید و خود را جدا از طیف های سیاسی حال حاضر ایران و روحانیت می دانستید، جنابعالی وضعیت روحانیت در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار داشت:این موضوعات به یک سری مسائل پیچیده و گسترده باز می گردد؛ ملت ایران یک ملت فرهنگی است و همه مسوولان و گروه ها در خدمت مردم و کشور هستند و ما نیز تا آخرین لحظه در خدمت مردم هستیم.