آنتی وار میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران را بررسی می کند و شرایط فعلی پرونده هسته ای را با خط قرمز غرب می سنجد.

سایت خبری-تحلیلی آنتی وار (Anti War) در خبری نوشت:«یکی از مقامات بلندمرتبه ایرانی از کاهش قابل توجه ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران خبر داد.»

 

این سایت خبری مدعی شد:«ظاهرا تهدیدهای اسرائیل و آمریکا جواب داد و خطوط قرمز ترسیم شده در برابر ایران کار خود را کرد و حکومت ایران مجبور به کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده گشت.»

 

به گزارش این سایت خبری، جمهوری اسلامی ایران میزان ذخایر اورانیوم 20 درصد خویش را از 240 کیلوگرم به 140 کیلوگرم کاهش داده است.ایران پیش تر اعلام کرده بود اورانیوم با غنای 20 درصد را برای تولید ایزوتوپ های پزشکی لازم دارد.