بیانات امام خامنه ای در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت