تفکر امام(ره) نسبت به زن باید به فرهنگ تبدیل شود

شریف زاده در پاسخ به پرسش دیگر مبنی براین که جایگاه زنان درانقلاب اسلامی نسبت به گذشته تا چه اندازه ارتقا یافت؟ خاطرنشان کرد: ما یک اسلام داریم و یک برداشت از اسلام، ما مدعی نیستیم که برداشت های ما از اسلام برداشت های کاملی است همین الان برداشت های گوناگونی نسبت به زن در بین دانشمندان مسلمان وجود دارد .