حسین شریعتمداری

 • آموزه ای امنیتی-اطلاعاتی برای پیام فضلی نژاد

  این جوان جویای نام، چندی بعد با انتشار کتاب «شوالیه های ناتوی فرهنگی» که شامل «ربط کیهانی» اسنادی بود که بطور هفتگی از نهادهای امنیتی در اختیار این مؤسسه قرار می گیرد، پنداشت که مهمترین کتاب سیاسی سال را تألیف کرده و فاتحه جریان روشنفکری را خوانده است!

 • راز واکنش های عصبی به سخنان احمدی نژاد

  چرا از دعوای میان احمدی نژاد و توهمش! اینقدر هراسان هستید؟ از طرفی دیگر شما می گویید او چیزی در دست ندارد و اگر نامی از پرونده ها می برد، بلوفی انتخاباتی است. اگر چنین است، پس دلیل این همه هیاهو و غوغا و جنجال چیست؟

 • راه و بیراه راهدارخانه کیهانی

  خیر، اینجا پایان بزرگراه نیست و احتیاط در تمام مسیر شرط عقل است ولی عوارض‌بگیر بزرگراه نباید گمان کند که راهداری فقط نشستن در باجه اخذ عوارض و ندیدن ریزش سنگ‌ها و بهمن‌هاست.

 • نمره اخلاق و ادب شریعتمداری!

  حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت روز گذشته خود آورد: آنچه در جریان سفرهای (استانی) اخیر پررنگ‌تر از افتتاح طرح‌ها به چشم می‌خورد، هزینه کلان و نجومی از بیت‌المال برای تبلیغ انتخاباتی به نفع نامزد احتمالی حلقه (موهوم) انحرافی و در همان حال، تنش‌آفرینی و حاشیه‌سازی یا حمله به دشمنان فرضی است.

 • مدیر مسئول کیهان، ناسیونالیست شد!

  ارائه چنین پیشنهاداتی از سوی فردی که همواره ایران دوستان را با چوب ناسیونالیسم و ملی گرایی رانده است؛ در نوع خود سوال برانگیز است.