پویش‌های فشاربردولت یازدهم(1)؛سازمان‌های جاسوسی ازکمپین‌های ضد روحانی چه می‌خواهند

کمپین‌های مخالف از جانب منابع و سازمان‌هاي امنيتي و تُندروهاي داخلي صورت گرفته و در نهایت این، منابع و سازمان‌هاي اطلاعاتي هستند که ادامه زمین بازی، ریل کمپین‌ها و محتوای آنها را مشخّص می‌کنند و خرده جنبش‌هاي اجتماعي را در قالب كمپين‌هاي مدني طراحي و مهندسي مي‌كنند.