'ما هم یارانه می دهیم'

کسانی که مدام از قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد می کردند اکنون در آستانه انتخابات نه تنها آن را امری پسندیده می دانند بلکه تاکید دارند اگر رییس جمهور شوند پرداخت یارانه را ادامه می دهند.