بررسی مدل «تحلیل روندی» از تحولات جمهوری اسلامی ایران

با تجزیه و تحلیل مجموعه اقدامات دشمنان نظام در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌توان به «روند»ی از اقدامات و رویکردها دست یافت که در جهت تضعیف موضع نظام دنبال شده است. با توجه به اهمیت روندِ کنش‌ها و واکنش موثر در جایگاه نظام اسلامی و همچنین با هدف آینده‌پژوهی فرصت‌ها و تهدیدات پیشِ روی نظام، لازم می‌نماید به تحلیل روندی از «کنش و واکنش‌های مؤثر خودی و جبهه مقابل در یک دهه اخیر» پرداخته شود.