منظومه گفتمانی حسن روحانی:رمزگشایی از تفکرانحرافی در زمینه انرژی هسته ای

حسن روحانی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در سخنانی که طی دو روز گذشته بیان داشته است موجی از واکنش های افراد دخیل و دلسوز در این زمینه را برانگیخته است. دیدبان به رسم احترام به خون شهدای هسته ای قصد دارد نکات جدیدی را در این زمینه مطرح کند.