اين روز ها خيابان ها حال و هواي خاصي به خود گرفته است و به نظر مي رسد که انتخابات پر شوري در پيش باشد . اما از همه اين ها گذشته ، حضور جوانان در عرصه رقابت ها و تبليغات انتخاباتي بسيار پر رنگ است . دوم خرداد گذشته، ولي امروز هم عده اي از جوانان هنوز در تب و تاب شعار هايي آن سالها هستند که اينک از زبان برخي از کانديداها بيان مي شود.

 

آيا انصاف است جواناني که در حمايت از کانديدايي به ميدان آمده اند و با تمام انرژي و حرارت جواني خود در راهي که به نظرشان درست مي رسد فعاليت مي کنند با بد گماني ها و انکار موجوديتشان به سخره گرفت؟ اين روزها برخي از سايت ها و روزنامه ها حضور اين جوانان را در حمايت از مير حسين موسوي توطئه دشمنان براي بد نام کردن مير حسين ناميده شده است و از زبان مير حسين بيان شده  است که" من به ارزش هاي اسلامي پاي بند هستم و اين قبيل تحركات را اقداماتي در جهت تخريب مي دانم و با آن مخالفم"

 

نمي دانيم بايد قسم روباه تان را باور کرد يا دم خروس را؟ از طرفي تمام برنامه ها و جهت گيري هاي تبليغاتي ستاد مير حسين بر آن است که حمايت اين قشر از جامعه را با خود همراه سازد و اين گروه هم با حضور در همايش هاي مختلف مثل دوم خرداد حمايت خود را از مير حسين موسوي اعلام مي دارند اما ازطرف ديگر با پخش تصاوير و عکس هاي اين همايش ها اين دوستان! حمايت اين گروه را به شدت انکار مي کنند تا جايي که حتي در فيلم تبليغاتي مير حسين هم نشاني از آنها پيدا نمي شود.

 گويا عزيزان ستاد موسوي نارضايتي قشر هاي متعهد جامعه را که به دليل سابقه خوش مير حسين در روزها و سال هاي اوليه انقلاب داشته حامي وي بودند را شنيده اند و نگرانند که اين گونه روشنفکري ها و جلب حمايت اين عده نهايتاً سبب شود که حمايت قشر عظيم متعهد به امام و انقلاب را از دست بدهند و خدايي ناکرده رأي نياورند .

 

تکليف خود را مشخص کنيد . شما که هنوز در جلب حمايت هواداران خود به اجماع نرسيده ايد چطور مي خواهيد مملکتي را به هزاران ايده و فکر اداره کنيد؟

 

شما که احساسات اين همه جوان را به راحتي به بازي و تمسخر مي گيريد و فقط از آنها براي رسيدن به قدرت استفاده که نه سوء استفاده مي کنيد چطور پاسخ گوي مطالبات آن ها خواهيد بود و جواب زمان هايي که به خاطر شما تلف شد و انرژي و شور جواني که به نام شما به هدر رفت را خواهيد داد ؟

 

آيا باز هم روي ديدن آنها را داريد ؟ نمي دانيم شايد اين در ادبيات شما توجيه پذير باشد اما کاش کمي منصف بوديد...

 

منبع : باشگاه جواني برنا/مريم طالقاني