وزیر اطلاعاتی که تلویحا تایید می کند که این افراد با سرویس های بیگانه در تماس بودند و … ، را چگونه باید عادل دانست، وقتی هیچ دادگاهی برای محاکمه اینان برگزار نشده در حالی که اینچنین آبروی افراد و بلکه بالاتر، دولت نظام اسلامی را می برید و اگر واقعا حرف شما درست باشد ای وای بر شما که مسامحه کردید تا جاسوس ها کنار رئیس جمهور باشند! حتی انقدر این نگاه امنیتی و مدل برخورد انگیزاسیون شما اوج می گیرد که یک اختلاف دیدگاه در خصوص مسائل بین الملل در خصوص علت وقوع اتفاقات منطقه را ناشی از پیوند انحراف و فتنه می دانید!

میدان ۷۲/ راستش این را اول بگویم که عدم افشای نامم در ابتدای یادداشت ماحصل نوع نگاه امثال شما به مباحث امنیتی است. می ترسم آمریکایی، اسرائیلی وابسته به سرویس های جاسوسی خوانده شوم، شاید هم نسخه دیگری برایم پیچدند و تمام! اما به واقع از مصاحبه شما با خبرگزاری فارس باید تشکر کرد! خبرگزاری که عزم خود را جذم کرده که اجازه ندهد موج ارجاع به احمدی نژاد کامل شود و در این راه انقدر عجله دارد که نمی تواند فونت و اندازه مطابش را هم تنظیم کند و بعد مصاحبه شما را با ذوق زدگی به روی خروجی خود بفرستد.

اینکه این خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی چگونه در طول سالیان اخیر، به دنبال سیاست بازی خود بوده است بماند برای بعد… اما چرا تشکر؟! باور کنید هر چه می گفتیم درست است که رئیس جمهور رئیس شورای امنیت است، درست که وزرات اطلاعات زیر نظر ایشان است و ایشان باید پاسخگو باشد اما عملا به بهانه بسط ید بزرگان دیگر، اختیارات قانونی رئیس جمهور را سلب کردند.کمتر کسی باور می کرد اما اعترافات شما اثباتی بود بر ادعای ما! بی تعارف بگویم باور کنید رئیس جمهوری که مهمترین وزارتخانه اش علیه اش باشد اصلا رئیس جمهور نیست! رئیس جمهوری که دبیر شورای زیر نظرش حتی حاضر نبودند به ایشان گزارش دهند آخر چگونه باید پاسخگو باشد! نمی دانم چرا قانون اساسی را تغییر نمی دهند، بیایید لایحه ای، طرحی چیزی ببرید تا این وصله ناجور رئیس جمهور را حذف کرده و خیالتان راحت شود. باور کنید اگر نظام ما پارلمانی شود دیگر رنگ امثال احمدی نژاد را هم نخواهید دید.

نمی دانم اگر معاونین شما را از بیرون عزل و نصب می کردند و حتی معاونین وزارتخانه شما علیه شما گزارش جاسوسی می دادند، باز حاضر بودید که مسئولیت این وزراتخانه را به عهده بگیرد یا شما هم خانه نشین می شدید؟! هر چقدر امثال ما می خواهیم فراموش کنیم این بی درایتی احمدی نژاد را نمی دانم چرا شما مستمر این را به رخ می کشید. احمدی نژاد هر چقدر هم لایق و کاری باشد، هر چقدر محبوب باشد اما در انتخاب و بزرگ کردن افرادی همچو شما! بی کفایت و نالایق بود. شما توسط رئیس جمهور انتخاب شدید و صراحتا افتخار می کنید به دور زدن ایشان! شما بجای تمرکز بر روی مسائل مهم امنیتی هنوز هم بهانه های سطحی را مطرح می کنید، اینکه چگونه دانشمندان هسته ای ما ترور شدند تنها پاسخش عداوت دشمن نیست، بلکه ضعف دستگاه امنیتی هم هست. چرا حاضر به پاسخگویی ترور امثال احمدی روشن با وجود تهدید قبلی نیستید؟!

وزیر اطلاعاتی که در واکنش به سوال خبرگزاری فارس پیرامون طرح اسم برخی افراد فارغ از تمام نقدهای وارده به آنها در ادامه بحثش تلویحا تایید می کند که این افراد با سرویس های بیگانه در تماس بودند و … را چگونه باید عادل دانست، وقتی هیچ دادگاهی برای محاکمه اینان برگزار نشده در حالی که اینچنین آبروی افراد و بلکه بالاتر، دولت نظام اسلامی را می برید و اگر واقعا حرف شما درست باشد ای وای بر شما که مسامحه کردید تا جاسوس ها کنار رئیس جمهور باشند! حتی انقدر این نگاه امنیتی و مدل برخورد انگیزاسیون شما اوج می گیرد که یک اختلاف دیدگاه در خصوص مسائل بین الملل در خصوص علت وقوع اتفاقات منطقه را ناشی از پیوند انحراف و فتنه می دانید!

جناب مصلحی اینکه بعد از اشتباه برخی، در افشای دیدار شما با احمدی نژاد تحت فشار قرار گرفتید، برای نگارنده این سطور قابل درک است اما تهمت زدن و هتک آبروی مومنین به بهانه اثبات زاویه داشتن با احمدی نژاد را نمی توانیم توجیه کنیم.