مسلح كردن قبايل يمن و طرح تجزيه يمن با حمايت از جنبش الحراك جنوب و همچنين شخص علي سالم البيض رئيس جمهور سابق يمن جنوبي از ديگر اقدامات احتمالي فراگير و ضربتي شوراي همكاري خليج فارس و در راس آنها عربستان براي مديريت اوضاع در يمن خواهد بود.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ استعفاي رئيس جمهور و نخست وزير نزديك به عربستان در يمن و ضرب الاجل جنبش انصارالله براي تشكيل شوراي رياست جمهوري پنج نفره و همچنين انتخاب نمايندگان پارلمان باعث شده تا علاوه بر توانايي حوثي ها در جهت دهي به تحولات سياسي يمن، موجب حساسيت عربستان و شوراي همكاري خليج فارس نسبت به قدرت گيري يك جنبش شيعي در شبه جزيره عرب، از يكسو و از دست رفتن متحدين از سوي ديگر باشد كه بر چشم انداز تحولات آتي نيز اثرگذار بوده و خواهد بود.
به گزارش جوان آنلاين به نقل از الوقت به نظر مي رسد كه در روزها و هفته هاي اتي شاهد اقدامات مختلفي از سوي شوراي همكاري خليج فارس با مديريت عربستان و تا حدي قطر براي تغيير صحنه تحولات ميداني در يمن باشيم. سفر محمد بن نايف جانشين ولي عهد سعودي به دوحه با هدف اتحاد موضع واحد بر سر يمن آغاز اين فرآيند بود. همچنين تمركز تصميم گيري در شوراي سياسي و امنيتي در عربستان و توجه به تحولات يمن بعد ديگري از اين زنگ فرآيند است.
شوراي همكاري در نشست اضطراري روز شنبه خود در رياض گزينه هاي مختلفي را براي مديريت اوضاع و تاكيد بر طرح شورا در سال ٢٠١٢ مبني بر خروج صالح از قدرت، مطرح كرد. اين شورا با تشكيل نشستي اضطراري تاكيد كرد كه امنيت يمن اولويت اول اين شورا و جزئي از امنيت ملي دولت هاي عضو است و بنابراين تدابير لازم براي حمايت از آرامش و منافع حياتي را اجرا خواهند كرد.
در خصوص اقدامات شوراي همكاري خليج فارس بر عليه انصارالله بايد گفت كه اعضاي شوراي در ابتدا بيانيه اي در خصوص غيرقابل بودن نحوه روند تحولات يمن صادر كردند و همچنان رئيس جمهور و نخست وزير مستعفي را رئيس دولت قانوني خطاب كردند و مخالفت خود را با مطالبات انقلابيون ابراز داشتند. در گام دوم شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه ‎اي از شوراي امنيت سازمان ملل خواست تا تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل در خصوص يمن قطعنامه ‎اي را صادر كند. شورا با تاكيد بر اينكه حوثي ها در يمن كودتا كرده اند، از شوراي امنيت خواسته است تا با استفاده از ابزار تحريم و دخالت نظامي عليه دولت جديد حوثي ها در يمن وارد عمل شود.
سومين اقدام كه تاكنون عربستان، امارات و قطر آن را اجرايي كرده اند، تعطيلي سفارت و بازگشت سفرا به كشور خود بوده است. بنظر مي رسد كه با تشديد اين روند شاهد تعطيلي سفارت خانه هاي بحرين و حتي كويت و عمان نيز در يمن باشيم.
از ديگر پيشنهادهاي مهمي كه در صورت شكست مذاكرات جمال بن عمر نماينده ويژه سازمان ملل با جنبش حوثي اجرا خواهد شد، تحريم هاي اقتصادي، توقف رسمي كمك هاي مالي اعضاي شوراي همكاري به يمن، تكميل فراخواني سفراي عضو شوراي همكاري از صنعا، دعوت از شوراي امنيت براي مداخله در اوضاع يمن و صدور دستوري جديد براي حمايت از مشروعيت رياست جمهوري عبد ربه منصور هادي است.

مسلح كردن قبايل يمن و طرح تجزيه يمن با حمايت از جنبش الحراك جنوب و همچنين شخص علي سالم البيض رئيس جمهور سابق يمن جنوبي از ديگر اقدامات احتمالي فراگير و ضربتي شوراي همكاري خليج فارس و در راس آنها عربستان براي مديريت اوضاع در يمن خواهد بود. برخي از تحليلگران مسائل منطقه همچنين معتقدند كه فضا دادن به القاعده براي تمركز بر انصارالله و درگير كردن آنها با يكديگر و تحليل بردن نيروي آنها از ديگر اقداماتي است كه مي تواند با توجه به فضاي تصاعديابنده بحران در يمن در دستور كار قرار بگيرد.

"Our President, analytical news site"