محافل رسانه اي از ديدار چندي پيش هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي خبر مي دهند و درحاليكه محسن هاشمي انجام اين ديدار در آستانه تعطيلات نوروزي را تاييد کرد اما از انتشار جزئيات آن امتناع نمود.

ياري نيوز به نقل از ايلنا ذيل اين خبر کوتاه نوشت: هاشمي رفسنجاني پيشتر، در ديداري خصوصي گفته بود تلاش خود را براي اجماع اصلاح طلبان انجام مي دهد.


اما سايت انتخاب دهم (پويش مردمي حمايت از ميرحسين موسوي) ضمن انتشار جزئياتي از ديدار مذکور، به موسوي درباره عواقب چنين قول و قرارهايي هشدار داد.

سايت مذکور در گزارش خود از ديدار ياد شده نوشت: هاشمي در اين ديدار ضمن ابراز خوشحالي از حضور ميرحسين در انتخابات گفته حضور شما نيروهاي اصيل انقلاب را دلگرم مي کند. شما محکم بايست و شعارها و برنامه هاي شفافي را ارائه دهيد  و به روز باشيد و تبليغات را هم خوب انجام دهيد تا قشر جوان را جذب کنيد.

اين گزارش مي افزايد: ميرحسين موسوي نيز در اين ديدار ضمن تشکر از هاشمي گفته است «شما از استوانه هاي نظام هستيد، هر وقت مي ديدم که چگونه به شما توهين مي شود ناراحت مي شدم، وجه مشترک من و شما تغيير در مديريت کشور است.

ميرحسين سپس از هاشمي در مورد حمايت از وي و يا کروبي مي پرسد و خواهان آن مي شود که هاشمي به صراحت پاسخ دهد که وي در جواب مي گويد: «حمايت من از شما خواهد بود، به دليل تيم کارشناسي و قوي که در اطراف شماست و از سوي ديگر مطالعه شما بر روي موضوعات مختلف کشور و همچنين امکان راي آوري شما که از کروبي بيشتر است. موسوي نيز ضمن تشکر از هاشمي خواهان حمايت علني وي از خود مي شود و مي گويد: «من به حمايت شما از خود برخلاف ديگر دوستان افتخار مي کنم.»