خاتمی چند روز قبل درباره حواشی استقبال از رییس جمهور در سفر به نیویورک گفت این جریانات تخریبی سازماندهی شده اند نه خودسر و هشدار داد: اگر جلوی این جریانات تخریبی گرفته نشود مثل زمان اصلاحات می‌شود که اوایل این طور بود و بالاخره منجر به ترور شد.

ایجاد فضای امنیتی از سوی محمد خاتمی و پیش بینی ترور می تواند جامعه را آماده آسیب های امنیتی و اجتماعی کند.

خاتمی در حالی از خشونت انتقاد می کند که در سال 88 حضور حامیانش در کف خیابان های مرکزی شهر تهران و آتش زدن اموال عمومی را رفتار مدنی می دانست.

تشابه دوران کنونی با دوران خاتمی نشان می دهد که وی علاقه زیادی برای بازگشت جامعه به دوران ریاست جمهوری خود را دارد.

سعید عسکر عامل ترور حجاریان در سال 78 که خاتمی از آن به عنوان مهمترین ترور نام می برد در سال 88 از فعالان ستاد میرحسین موسوی بود.

نکته دیگری که قابل بررسی است این که گویا وی قصد دارد تا با خشن نشان دادن تجمع اعتراضی در فرودگاه مهرآباد این رفتار مسالمت آمیز را به خشونت هایی چون کوی دانشگاه 78 پیوند بزند.

القای خشونت در جامعه باعث می شود تا با ایجاد فضای امنیتی دغدغه های معیشتی مردم مانند دوران محمد خاتمی به فراموشی سپرده شود.

خاتمی در حالی ادعای خشونت در مهرآباد علیه رئیس جمهور را مطرح می کند که علی مطهری حامی جدی حسن روحانی در انتخابات 92 از رفتار معترضان حاضر در فرودگاه به خاطردلسوز بودن برای انقلاب تشکر کرده بود.

تلاش برای اینکه هر نقد منصفانه ای را در دایره خشونت نشان داده شود، فضا را بر هرنقد و اعتراض هر چند منصفانه و مصلحت جویانه می ببندد و در نتیجه القای چنین فضای امنیتی و پلیسی منطقاً جای هر گونه انتقاد و اعتراض را خواهد بست.

خاتمی که شعار زنده باد مخالف من را همواره برای گفت و گو سازنده می داند حتی اعتراض مهرآباد را تحمل نمی کند و آن را خشونتی که سرانجام به ترور می انجامد، می داند.

خبر دادن از ترور حتی واکنش چهره های اعتدال گرا و میانه رویی مانند احمد سالک را هم برانگیخت. سالک در خصوص ترور هایی که خاتمی درباره آن هشدار می دهد، می گوید:«به نظر می‌رسد، آقای خاتمی با آگاهی و اطلاع درباره ترور فیزیکی اظهارنظر کرده است؛ بنابراین دستگاه‌های امنیتی فورا باید از خاتمی درباره اظهاراتش توضیح بخواهند. با توجه به اظهارات خاتمی، از این پس هر اتفاق ضدامنیتی در قالب ترور رخ دهد، مسوولیت آن متوجه خاتمی خواهد بود.»

روزنامه شرق هم در مطلبی تحت عنوان قربانیان همیشگی در شماره 14 مهر 92 سعی دارد تا نظام را مدیون خاتمی برای خلق حماسه سیاسی نشان دهد.

شرق با تکرار ادعای حمله به کاراوان روحانی در مهرآباد سعی دارد اعتراض به رفتار دیپلماتیک روحانی را هم ردیف با ایجاد اغتشاش در سخنرانی سیدحسن خمینی و پرتاب مهر به علی لاریجانی رییس مجلس در حرم حضرت معصومه(ص) نشان دهد.

علی مطهری اعتقاد دارد عده ای با رفتار نامناسب با دانشجویان نمازگزار و برهم زدن آرامش و تهییج آنها آنهار ار تحریک کرده بودند که بدون شک محرکان دانشجویان نمازگزار از حلقه محافظتی حسن روحانی بوده است.

خاتمی اعتقاد دارد باید برای حضور منتقدان در جامعه حد و مرز قائل بود. رفتاری که وی در سال 83 با دانشجویانی که با وی قرابت فکری هم داشتند این را نشلان می دهد.

16 آذر 83 خاتمی در سالن شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران وقتی شعار های مخالف خود را از طیف دانشگاهی حامیاش شنید آنها را تهدید به اخراج از جلسه کرد.

البته خاتمی بعدها در یک تغییر نظر بزرگ گفت آن جلسه یکی از بهترین جلسات عمرش بوده است. جلسه ای که خاتمی جواب هو کشیدن ها و کف وسوت های حامیانش را با خشونت داد.

کلید واژه خشونت در دوران اصلاحات در مقابل تساهل و تسامح به کار برده می شد. خشونتی که در انتها با پایه ریزی دولتی ها به فجایعی چون کوی دانشگاه در سال 78 منجر شد.

متهم کردن به خشونت گرایی در دوران اصلاحات آنقدر بالا گرفت که واقعه کربلا هم در دامنه این خشونت تعریف شد و عاشورا نتیجه خشونت های پیامبر و حضرت علی درغزوات و جنگ ها نشان داده شد.

بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اتاق فكر 18 تير دوباره فعال شده است؟