رئیس دولت یازدهم روز یکشنبه 3 اسفندماه گفت: خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد امروز به کمتر از ۱۶ درصد رسیده و این کار از لحاظ اقتصادی همانطور که صاحبنظران داخلی و خارجی برای من نوشته‌اند، شبیه معجزه است!!! در زیر یک مثال از ایران و 47 مثال از دنیا وجود دارد که در آنها کاهش تورم بیش از 31 درصد مورد اشاره روحانی است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ رئیس دولت یازدهم روز یکشنبه 3 اسفندماه گفت: خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد امروز به کمتر از ۱۶ درصد رسیده و این کار از لحاظ اقتصادی همانطور که صاحبنظران داخلی و خارجی برای من نوشته‌اند، شبیه معجزه است!!!

روحانی پیش از این 21 مهرماه هم در گفتگوی زنده تلویزیونی کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم را اینطور توصیف کرده بود: در تیرماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه‌ 44 تا 45 درصد بوده است.

شهریور امسال تورم نقطه به نقطه 4/ 14 درصد شده است یعنی 31 درصد تورم نقطه به نقطه را کاهش دادیم که این مسئله در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است که دولتی در حدود یک سال 31 درصد تورم را کاهش دهد.

درباره هر دو اظهارنظر حسن روحانی یعنی بی سابقه بودن کاهش 31 درصدی تورم در تاریخ اقتصاد ایران و معجزه بودن کاهش 26 درصدی تورم، موارد نقض آشکاری وجود دارد.

* سابقه کاهش 31 درصدی تورم نقطه به نقطه

حسن روحانی کاهش 31 درصدی تورم نقطه به نقطه در فاصله 14 ماهه تیرماه 1392 تا شهریور 1393 را در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه خوانده است. این در حالی است که پیش از این در دولت رفسنجانی در مدت زمانی کمتر از 14 ماه، تورم نقطه به نقطه بیش از 31 درصد کاهش یافته بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال 1374 به 58 درصد رسیده بود که یک سال بعد یعنی در اردیبهشت سال 1375 به 26 درصد کاهش یافت.

بنابراین در آن مقطع تورم نقطه به نقطه نزدیک به 32 درصد نزول پیدا کرد. همچنین تورم نقطه به نقطه در فاصله 13 ماهه از اردیبهشت سال 1374 تا خرداد 1375 بیش از 33 درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین بر خلاف اظهارنظر رئیس دولت یازدهم، کاهش 31 درصدی تورم نقطه به نقطه، در اقتصاد ایران بی سابقه نیست.

* سابقه کاهش تورم در کشورهای جهان

اظهارات حسن روحانی مبنی بر این که پس از کاهش تورم از 40 درصد به 16 درصد، صاحبنظران داخلی و خارجی برای او نوشته اند که چنین کاهشی شبیه معجزه است، نیز اغراق آمیز به نظر می رسد. شاید هم این دست از صاحبنظرانی که برای رئیس دولت یازدهم نامه نوشته اند، رکوردهای بزرگ کاهش تورم در سایر کشورهای جهان را فراموش کرده اند.

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، طی دو سه دهه اخیر، بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند تورم های سه چهار رقمی خود را تک رقمی کنند. در برخی از این کشورها رقم کاهش تورم تا چند 100 درصد هم بوده که کاهش 26 درصدی تورم ایران در یک سال اخیر در مقابل آنها عددی به حساب نمی آید.

بنابراین اگر کاهش 26 درصدی تورم یک سال اخیر در کشورمان را که پیش از این در سال های 1375 و 1374 نیز سابقه داشته معجزه بنامیم، کاهش چند 100 درصدی تورم در برخی کشورهای جهان را چه باید نامید.

به نظر می رسد تیم اقتصادی پرشمار و مشاوران رئیس دولت یازدهم باید اطلاعات دقیق و درستی درباره سابقه نرخ تورم در کشورمان و سایر کشورهای جهان در اختیار روحانی بگذارند تا اینگونه توصیفات اغراق آمیز، تکرار نشود.
 

برزیل

سال

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

1431

2948

477

1022

1927

2076

66

16

7

3

 

لهستان

سال

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

586

70

43

35

32

28

20

15

12

7

 

رومانی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

نرخ تورم

256

137

32

39

155

59

46

46

34

22

15

12

9

 

روسیه

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

875

308

197

48

15

28

86

21

21

16

14

11

13

10

 

صربستان

سال

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

نرخ تورم

70

81

9

3

11

16

11

6

 

افغانستان

سال

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

نرخ تورم

25

16

11

7

9

26

-7

2

12

6

7

6

5

 

آلبانی

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

36

226

85

23

8

13

33

21

0

0

 

الجزایر

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

26

32

21

29

30

19

6

5

3

0

 

 

 

آرژانتین

سال

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

344

627

672

90

131

343

3079

2314

172

25

19

4

 

ارمنستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

3732

5273

177

19

14

9

1

-1

 

آذربایجان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

1130

1664

490

20

4

-1

-9

2

 

بلاروس

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

نرخ تورم

1190

2221

709

53

64

73

294

169

61

43

28

18

10

 

بولیوی

سال

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

نرخ تورم

1281

11750

273

15

16

15

17

21

13

9

 

بلغارستان

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

نرخ تورم

334

82

73

96

62

123

1061

19

3

10

7

6

 

کاستاریکا

سال

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

نرخ تورم

18

37

90

33

12

15

12

 

کرواسی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

1517

98

2

4

4

7

4

 

اکوادور

سال

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

96

38

13

8

3

2

3

 

استونی

سال

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

48

29

23

11

8

3

 

گرجستان

سال

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

نرخ تورم

163

39

7

4

19

4

5

6

 

ایسلند

سال

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

نرخ تورم

59

51

51

84

29

32

21

19

25

21

16

7

4

 

اندونزی

سال

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

نرخ تورم

58

21

4

12

12

7

6

 

ایران

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

23

35

49

23

17

18

20

13

 

عراق

سال

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

نرخ تورم

37

53

31

3

-2

2

6

 

جامائیکا

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

51

77

22

35

20

26

10

9

 

قزاقستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

1662

1402

176

39

17

7

8

 

کره جنوبی

سال

1980

1981

1982

1983

1984

1985

نرخ تورم

29

21

7

3

2

2

 

قرقیزستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

1086

181

43

32

23

10

 

لتونی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

109

36

25

18

8

4

2

 

لبنان

سال

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

487

155

72

69

50

100

25

8

10

9

8

5

0

 

مقدونیه

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

339

126

16

2

3

1

0

 

مکزیک

سال

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

102

65

58

86

132

114

20

27

23

16

10

7

 

مولداوی

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

789

330

30

24

12

8

 

 

مغولستان

سال

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

203

268

88

57

47

37

9

8

 

مونته نگرو

سال

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

95

24

20

8

3

3

2

 

میانمار

سال

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

نرخ تورم

58

25

4

11

26

31

12

2

 

نیکاراگوئه

سال

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

4775

7429

3004

117

22

14

4

 

پرو

سال

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

نرخ تورم

667

3398

7482

410

74

48

24

11

12

9

7

 

سوریه

سال

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

نرخ تورم

71

30

15

11

9

11

13

15

8

 

تاجیکستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

نرخ تورم

2601

350

612

418

88

43

27

33

39

12

16

7

 

ترکیه

سال

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

نرخ تورم

105

90

80

86

85

65

55

54

45

25

9

8

 

ترکمنستان

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

3102

1748

1005

992

84

17

23

8

 

اوکراین

سال

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

نرخ تورم

4735

891

377

80

16

11

23

28

12

1

 

اروگوئه

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

نرخ تورم

102

68

54

45

42

28

20

11

6

5

 

ازبکستان

سال

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

نرخ تورم

1568

305

54

71

29

29

25

27

27

12

7

 

ونزوئلا

سال

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نرخ تورم

100

50

36

24

16

13

22

31

22

16

14

 

ویتنام

سال

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

نرخ تورم

454

360

374

96

36

82

38

8

9

 

یمن

سال

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

نرخ تورم

45

51

62

71

64

39

5

12

8

منبع

"Our President, analytical news site"