هنوز برخي ها به صورت مغرضانه پيكان تند انتقادها را به سوي احمدي نژاد نشانه مي گيرند و با چشم بستن بر واقعيت ها، گوش خود را نيز به نشنيدن زده و فرمايشات رهبر معظم انقلاب درباره توجه به نقاط قوت دولت هاي نهم و دهم را به فراموشي سپرده اند.

به طور قطع در طي سالهاي پس از انقلاب دولت ها هر كدام در مقطع حيات شان عملكردهاي داراي قوت و يا ضعفي را نشان داده اند؛ اما نگاه روشن بينانه ديني خواهان دوري از سياه نمايي و نقد تخريب گرانه است.
پس با نگاهي واقع گرايانه و ديدگاهي اسلامي- ايراني بايد بگوييم همه دولت هاي سالهاي جمهوري اسلامي در راستاي اعتلاي كشور و نظام كوشا بوده اند.
اما اگر بخواهيم در ميان كارنامه دولت هاي گذشته نمراتي را بدهيم، دولت احمدي نژاد هم نمره هاي مطلوبي بابت عملكردهاي گوناگون مي گيرد.
عملكردهايي كه گاه فقط از چشم كارشناسان پوشيده مانده و بارها رهبر معظم انقلاب آن را يادآوري كرده و نقادان را به پرهيز از سياه نمايي راهنمايي كرده اند.
مقام معظم رهبري در تازه ترين فرمايشات و براي چندمين بار بر نقاط قوت دولت تاكيد كرده و اين را در خطاب به كانديداهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري فرموده اند: دولت كنوني در كنار نقاط ضعفش، نقاط قوت فراواني نيز دارد و چقدر خوب بود كه نامزدهاي محترم با نگاهي منصفانه در كنار بيان نقاط ضعف، به خدمات مهم دولت و كارهاي زيربنايي و سازندگي آن نيز اشاره مي كردند.
بايد گفت نگاهي منصفانه يعني آن كه با ترازوي عدل و انصاف سنجش كنيم و اين يعني اصلي كه اسلام هم هميشه بر آن تاكيد داشته و گوشزد كرده است.
نگاهي كه مي تواند همراه با نقد باشد اما از تخريب و سياه نمايي در جامعه دوري مي كند و با آگاهي كامل از شرايط روز جامعه به نقد مي پردازد.
شايد بتوان گفت تيم تخريب چي هاي داخلي اين بار كه احمدي نژاد را در پاستور نمي بينند، پيكان هجمه ها را به رييس جمهور آينده نشانه بروند.
اما واقع بيني رهبر معظم انقلاب هم در اين باره جاي تامل دارد زيرا در بيانات اخيرشان ضمن تاكيد بر كمك به رييس جمهور منتخب فرموده اند: اداره كشور، واقعاً كارسختي است و همه افراد و همه دستگاهها بايد رئيس جمهور برگزيده مردم را ياري كنند.
ايشان افزودند: ايراد و انتقاد و اعتراض سالم، قطعاً براي پيشرفت كشور مفيد است اما همه به ياد داشته باشيم كه «در حاشيه بودن و ايراد گرفتن» آسان است اما كار اجرايي، دشوار و سخت است بنابراين همه بايد به رئيس جمهور منتخب كمك كنيم.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به ضرورت پرهيز از دامن زدن به توقعات و يا برخوردهاي شتابزده خاطرنشان كردند: نبايد به سرعت قضاوت كرد بلكه بايد با همكاري و همدلي، كارهاي كشور را به جلو برد.
اين بيانات نشان مي دهد كه به طور قطع رهبر معظم انقلاب خواهان همكاري و همدلي هستند و همه را از نقدهاي غير كارشناسي و غير سازنده بر حذر مي دارند.
شايد در انتهاي اين دولت نيز تير هجمه ها به سوي رييس جمهور نشانه برود و عده اي فقط به سياه نمايي، منفي بافي، تضعيف و نديدن نقاط قوت دولت تاكيد كنند.
عده اي كه جريان تخريب را به راه مي اندازند به طور قطع تعالي نظام را دنبال نمي كنند و همانگونه كه احمدي نژاد را تخريب كردند روحاني را هم مورد هجمه قرار مي دهند.
ديدن نقاط ضعف در كنار نقاط قوت مي تواند يكي از راههاي پيشرفت در عرصه اجرايي باشد، اما بايد گفت كه با همه مشكلات كارهاي اجرايي عملكرد دولت نهم و دهم تا حدود بالايي قابل قبول بوده است.
ساده زيستي، توجه به گفتمان انقلاب، حركت در راستاي اهداف نظام ، توجه به مناطق محروم، اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، رشد صادرات غير نفتي، پيشرفت در رشد جابجايي مسافر در حمل و نقل ريلي كشور، جهش در تجارت خارجي، توسعه مشاغل خانگي، كاهش تلفات در شبكه هاي انتقال و توزيع برق، طراحي و پياده سازي شبكه ملي اطلاعات، احداث مخازن ذخيره ساز گاز طبيعي، ارتقا جذب سرمايه هاي خارجي، جهش يافتن شاخص بورس، توجه به صنعت خودرو، اهميت دادن به مناطق محروم و اجراي طرح مسكن مهرو ...بخش هايي از نقاط مثبت به حساب مي آيد.
بازگو كردن بخش هايي از برنامه هاي شكل گرفته و دنباله روي از آنها در كنار نقد سازنده و صادقانه مي تواند موجبات پيشرفت كشور را فراهم كند و درخت انقلاب را بارور تر سازد.
پس نبايد هيچ گاه اجازه داده شود تا در اذهان عمومي، رسانه ها و تريبون هاي مختلف افراد آگاه و يا نا آگاه به تخريب هاي غير سازنده بپردازند زيرا اگر مانع تخريب كنندگان نشويم حرف هاي آنان دامن رييس جمهور دولت آينده را نيز مي گيرد.
البته تخريب كنندگان و نقادان نيز بايد كاركردي صادقانه داشته باشند و اجازه ندهند عده اي در زمين دشمن بازي كنند.