امام خامنه ای در دیدار اخیر خود با اعضای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان داشتند که همچنان در مرحله‌ی دولت اسلامی قرار داریم و «تا وقتی این مرحله به‌طور کامل محقق نشده است، نوبت به «تشکیل جامعه‌ی اسلامی» نمی‌رسد.»(۱۳۹۵/۲/۶) اگرچه «از همان اوان ... کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد... منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برهه‌یی موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم.»(۱۳۸۴/۶/۸)
{loadposition inside-article}
رهبر انقلاب در ادامه‌ی رویه‌ی سالیان گذشته، در ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از بیانات خود را به برخی رفتارها و رویه‌ها در حوزه‌ی سبک زندگی و حتی رفتارهای فردی در جامعه اختصاص داده‌اند. اما مخاطب اصلی این هشدارها و مطالبات چه کسانی هستند؟ مردم یا مسئولان؟

امام خامنه ای در دیدار اخیر خود با اعضای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هدف انقلاب اسلامی را «تحقق تمدن اسلامی»(۱۳۹۵/۲/۶) دانسته‌اند. گزاره‌ای کوتاه که اگر ابعاد آن به‌خوبی روشن نشود، تلاش‌ها برای رسیدن به هدف انقلاب اسلامی به سرانجام نخواهد رسید. ایشان در سخنرانی‌های گوناگونی که سابقه‌ی آن به دهه‌ی ۷۰ باز می‌گردد، به‌صورت مکرر بیان نموده‌اند که برای رسیدن به تمدن اسلامی، باید از پنج مرحله عبور کنیم: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور و جامعه اسلامی و نهایتاً امت واحده اسلامی و درباره‌ی دشواری مرحله‌ی انقلاب اسلامی فرموده‌اند: «این‌طور نبود که در هر زمانی، در هر شرایطی، در هر کشوری، چنین حادثه‌ای [انقلاب اسلامی] بتواند پیش بیاید؛ نه... آن‌قدر حوادثِ فراوان کنار هم قرار گرفت تا شرایط آماده شد برای این‌که انقلاب اسلامی به‌وجود آید و پیروز شود.»(۱۳۷۹/۰۹/۱۲) پس از آن، وارد مرحله‌ی نظام اسلامی شده‌ایم: «نظام اسلامی، یعنی طرح مهندسی و شکل کلّی اسلامی را در جایی پیاده کردن. مثل این‌که وقتی در کشور ما نظام سلطنتىِ استبدادىِ فردىِ موروثىِ اشرافىِ وابسته برداشته شد، به‌جای آن، نظام دینىِ تقوایىِ مردمىِ گزینشی جایگزین می‌شود.»(۱۳۷۹/۰۹/۱۲)

مرحله‌ی بعدی، دست یافتن به «دولت اسلامی» است. دولت اسلامی یعنی: «تشکیل منش و روش دولتمردان به‌گونه اسلامی... مسؤولان و دولتمردان باید خودشان را با ضوابط و شرایطی که متعلق به یک مسؤول دولت اسلامی است، تطبیق کنند... دولت به معنای عام، نه به معنای هیأت وزرا؛ یعنی قوای سه‌گانه، مسؤولان کشور، رهبری و همه.»(۱۳۷۹/۰۹/۱۲) اما پس از گذشت سال‌ها از پیروزی «انقلاب اسلامی» و تشکیل «نظام اسلامی»، ایشان در دیدار اخیر خود با اعضای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان داشتند که همچنان در مرحله‌ی دولت اسلامی قرار داریم و «تا وقتی این مرحله به‌طور کامل محقق نشده است، نوبت به «تشکیل جامعه‌ی اسلامی» نمی‌رسد.»(۱۳۹۵/۰۲/۰۶) اگرچه «از همان اوان ... کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد... منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برهه‌یی موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم.»(۱۳۸۴/۰۶/۰۸)


عکس پوستری | جایگاه «سبک زندگی» در تمدن‌سازی نوین اسلامی