صدام، دیکتاتور سابق عراق، رژیم خود را ضعیف تر از ایران می پنداشت و از این رو به جهان اجازه داد تصور کند که عراق دارای سلاح های کشتار جمعی است چونکه نمی خواست ضعفش در مقابل ایران عیان شود.

 به گزارش عصر ایران (asriran.com) به نقل از واشنگتن پست، صدام پیش از اعدام در مجموعه مصاحبه هایی با بازجویان FBI گفته بود: "نگران برملا شدن ضعف و آسیب پذیری رژیمش در مقابل ایران است ، از این رو مانع از بازگشت بازرسان سازمان ملل به عراق شده تا جهان را به این باور برساند که عراق دارای سلاح های کشتار جمعی است."

 

دراین مصاحبه ها که به تازگی منتشر شده ، صدام به ماموران آمریکایی گفته است: "از نگاه او ایران تهدید به مراتب بزرگتری نسبت به آمریکاست."

 

صدام همچنین ادعا کرده بود: متقاعد شده که ایران در تلاش است مناطق جنوبی عمدتاً شیعه نشین عراق را به خاک خود الحاق کند.

 

دیکتاتور معدوم عراق در این مصاحبه ها دلیل جلوگیری از بازگشت بازرسان سازمان ملل به عراق را به تهدید ایران مربوط دانسته و گفته بود: "به این خاطر اجازه ندادم که بازرسان سازمان ملل به عراق بازگردند چونکه تهدید ایران را عامل مهمی می دانستم."

 

صدام در تشریح این قضیه گفته بود: "او بیش از آنکه نگران پیامدهای خشم آمریکا به خاطر جلوگیری از بازگشت بازرسان ملل به عراق باشد از این قضیه نگران است که ایران به ضعف و آسیب پذیری رژیم عراق پی ببرد."

 

در این مصاحبه ها که در سال 2004 انجام شد دیکتاتور عراق خاطرنشان کرده بود: "توان تسلیحاتی ایران به طور محسوسی افزایش یافته در حالی که تسلیحات عراق به خاطر تحریم های سازمان ملل از بین رفته است و در نهایت اگر عراق نتواند به یک پیمان امنیتی با آمریکا برای محافظت از خود در برابر دشمنان منطقه ایش دست پیدا کند می بایست توان تسلیحاتی خود برای مقابله با تهدید ایران را احیا کند."

 

صدام حسین همچنین کشورهای خاورمیانه را ضعیف و فاقد توان دفاع از خود یا عراق در برابر حملات احتمالی ایران دانسته بود.

 

خلاصه جزئیات مصاحبه های صدام با  FBI که شامل 20 جلسه بازجویی رسمی در سال 2004 است به تازگی بر روی وب سایت پلیس فدرال آمریکا قرار گرفته است. این مصاحبه ها در فاصله هفتم فوریه تا یکم می 2004 انجام شده است.