به نظر می رسد که جناب قالیباف شباهت های زیادی با جناب هاشمی دارد، هر چند انتقادهایی دیگر هنگام از هاشمی داشته باشد اما قرابت گفتمانی این دو شخصیت خود گویای این موضوع می باشد.

یکی از این مسائل، بحث نگاه آنان به مبحث عدالت و به قول آنان توزیع فقر است که با فرمایش رهبر معظم انقلاب تنافی دارد. اکنون می بینیم که جناب قالیباف هم پیشرفت را مقدمه عدالت می داند و اگر پیشرفت نباشد، قائل به تحقق عدالت نیست!

به نظر می رسد که جناب قالیباف شباهت های زیادی با جناب هاشمی دارد، هر چند انتقادهایی دیگر هنگام از هاشمی داشته باشد اما قرابت گفتمانی این دو شخصیت خود گویای این موضوع می باشد. یکی از این مسائل، بحث نگاه آنان به مبحث عدالت و به قول آنان توزیع فقر است که با فرمایش رهبر معظم انقلاب تنافی دارد.

شاخصه های اصولگرایی: رهبری، ۶شهریور ۸۵ در جمع هیات دولت نهم: «شاخصه‏ هاى اصولگرايى، شاخصه‏ هاى مهمى است؛ ... شاخصه‏ ى اول عدالتخواهى و عدالت‏ گسترى است».

امام خامنه ای، ۹ آبان ۸۷ در جمع هیات دولت نهم: «عدالت مهمترین رکن برپایی جامعه اسلامی و تضمین کننده شکوفایی استعدادها و زمینه ساز پیشرفت، توسعه و امنیت پایدار است و دولت نهم یکی از اهداف اصلی خود را پیگیری اجرای عدالت و پافشاری بر آن قرار داده است».

امام خامنه‌اي از روز نخست حاكميت ۱۶ سالۀ توسعۀ اقتصادي و سياسي، بارها فرياد عدالت۱ اقتصادي سر داده بودند، اما اینان دست به پیمان شکنی گفتمانی زدند. وقتي دولت نهم گفتمان خانه نشین دولت اسلامي و عدالت را احيا كرد، برخي از طرفداران توسعۀ اقتصادي گفتند كه عدالت اقتصادي، توزيع فقر است و بايد ابتدا توليد ثروت كرد.

مقابله با تلاش تحریف کنندگان مفهوم عدالت: رهبری مجددا در جمع هيأت دولت در ۸ شهريور ۸۴ فرمودند: «بعضى‏ها مى‏گويند عدالت يعنى توزيع فقر! نخير! كساني‌كه بحث عدالت مى‏كنند، به هيچ وجه منظورشان " توزيع فقر" نيست؛ بلكه توزيع عادلانۀ امكانات موجود است. آنهايى كه مى‏گويند عدالت توزيع فقر است، مغز و روح حرفشان اين است كه دنبال عدالت نرويد؛ دنبال توليد ثروت برويد تا آنچه تقسيم مى‏شود، ثروت باشد».

محمد باقر قالیباف در ۷ خرداد ۹۲: «برنامه من تحت عنوان پیشرفت و عدالت است اما عدالت، مقدمه دارد. اگر پیشرفتی نباشد، عدالت تنها توزیع فقر است.».

بهانه حذف عدالت چیست؟ امام خامنه ای در ۸ شهریور ۸۴: «بنابراين، اين‏كه ما بگوييم عدالت را مطرح نكنيد، توليد ثروت را مطرح كنيد؛ "بهانه" را هم اين بياوريم كه بعد از توليد ثروت سراغ عدالت مى‏ رويم، اين نمى‏ شود! عدالت يعنى امكاناتى كه در كشور هست، عادلانه و عاقلانه تقسيم كنيم و سعى كنيم همين امكانات را بيشتر كنيم تا به همه بيشتر برسد؛ نه اينكه به قشر خاص و به دستۀ خاصى بيشتر برسد».

تحریف مفهوم عدالت: هاشمی، سه سال بعد در ۲۶ آبان ۸۷: «مناطق عقب‌افتاده در آمايش سرزميني بايد سهم خود را بگيرند و اين امر با شعار و حرف‌هاي پر زرق و برق به دست نمي‌آيد، بلكه مسير علمي روشني دارد. اگر مي‌خواهيم عدالت داشته باشيم نبايد تقسيم فقر كنيم بلكه توزيع عدالت با توسعه غنا ممكن است». ایسنا. اکنون می بینیم که جناب قالیباف هم پیشرفت را مقدمه عدالت می داند و اگر پیشرفت نباشد، قائل به تحقق عدالت نیست! به راستی مسیر علمی و روشن هاشمی که ظاهرا قالیباف هم به دنبال آن است، کدام است و چقدر مورد قبول ولی فقیه وی است؟

غلطکاری دولت توسعه؛ امام خامنه ای، در دانشگاه فردوسى ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶: «امروز در چشم بسيارى از نخبگان ما، بسيارى از كارگزاران ما، توسعه و پيشرفت را بايد از روى مدلهايى كه غربى‏ها براى ما درست كرده‏اند، دنبال و تعقيب كنيم. امروز در چشم كارگزارانِ ما اين است و اين چيز خطرناكى است؛ چيز غلطى است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناك است... اين وضعيت كاملاً خطرناكى براى كشور است... ما بايد پيشرفت را با الگوى اسلامى - ايرانى پيدا كنيم. اين براى ما حياتى است».

یادآوری:

- ولیّ فقیه در تنفيذ حكم دوره دوم رياست جمهورى هاشمى، 12 مرداد 1372: اساس در نظامهاى سرمايه‌دارى، رشد اقتصادى و شكوفايى اقتصادى و ازدياد و توليد ثروت است. هر كه بيشتر و بهتر توليد ثروت كند، او مقدم است. نداشتن رفاه جمع كثيرى از مردم، نگرانى نظام سرمايه‌دارى نيست. نظام اسلامى اين‌گونه نيست. نظام اسلامى معتقد به يك جامعه‌ ثروتمند است، معتقد به رشد اقتصادى است؛ ولى رشد اقتصادى براى عدالت اجتماعى و براى رفاه عمومى، مسأله‌ اول نيست؛ آنچه در درجه اول است، اين است كه فقير در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعيض در استفاده از امكانات عمومى نباشد. نظام اقتصاد اسلامى، درست است! اين‌طور نيست كه نظام اقتصادى اسلامى، عبارت باشد از هر چه كه در هر دوره‌اى مصلحت باشد. نخير! نظر شريف امام رضوان‌الله‌ عليه هم اين نبود. من خودم يك وقت از ايشان پرسيدم!

ابولفضل امامی