خرداد را بايد " انقلاب سوم " مردم ايران دانست، مردمي كه در آستانه دهه چهارم انقلاب دست به يك جراحي بزرگ زدند تا كالبد نظام را از آفات فساد، تبعيض ، ويژه خواري و بي عدالتي پاك نمايند.

 

سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، لحظه زايش و رويش دوباره ملتي فرا رسيد تا در 22 خردادي به يادماندني و ماندگار، در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند و حماسه‌اي پرشكوه را در ميان امواج بادهاي مخالف ، در اوراق زرين تاريخ افتخارات خود ثبت و ضبط نمايند.

حماسه پرشوري كه با هنرنمايي 35 ميليوني يك ملت ، بار ديگر چهره استوار و پرافتخار ملتي را نشان داد كه با عزمي راسخ به افق بلند هدف هاي خود چشم دوخته و با دستي توانا به ساختن كشور خود همت گماشته است.

 

¤ پيام رأي مردم در انتخاب دهم

 

اگرچه در گرماي حضور غرور آفرين يك ملت ، هنوز نمي توان زواياي حماسه پرشور 22 خرداد را در ظرف تحليلي شتابزده به ارزيابي جامع و كامل نشست، اما به جهت اهميت موضوع چاره اي جز آن نيست كه در واپسين لحظات اعلام نتايج رسمي اين انتخابات ، به درس ها و آموخته هاي آن اشاراتي گذرا داشت تا اگر حق مدد فرمايد در مجالي فراخ تر به ارزيابي و تحليل جامع تر آن همت گمارد.

1ـ اولين و بزرگترين پيروز اين انتخابات مردم هستند كه با حضور فرا گير و گسترده خود، دشمنان را مأيوس و خطرات احتمالي را از كشور دور ساختند. اين انتخابات پيروزي واقعيت اسلام ناب محمدي(ص) بر الگوهاي مجازي و تفسيرهاي واژگونه از اسلام ناب و آرمان هاي نظام اسلامي بود. بدعت هايي كه لباس هاي رنگين و فاخر بر تن كرده بودند تا چشم‌ها و گوش هاي ظاهر بين را مفتون خود نمايند.

يكي از نكاتي كه مفسران در تفسير آيه اول سوره "نصر " يعني "اذا جاء نصرالله والفتح " مطرح كرده اند، تقدم داشتن "نصرت " خداوند بر "فتح " و پيروزي مؤمنان است . يعني كليد پيروزي ها و فتح الفتوح هاي مؤمنان به دست خداوند است و با نصرت و ياري اوست كه خاكريزها و دروازه هاي فتح براي آنان شكافته و گشوده مي شود. بي ترديد يوم الفتح 22 خرداد را بايد از مصاديق عيني اين سوره دانست ، روزي كه با فتح قلوب مردم ، تمامي قامت كفر و نفاق در برابر حماسه حضور 35 ميليون برگه رأي به زير كشيد شد تا از آتش نمروديان ، دروازه هاي نعمت و رحمت و فتح مستمر به روي اين ملت وفادار گشوده شود. بي ترديد پيروز اصلي و واقعي اين آوردگاه سرنوشت‌ساز مردم بودند، مردمي كه واپسين آرزوهاي غرب را بر باد دادند و اسباب حقارت و سردرگمي بيش از پيش كابوي‌هاي آمريكايي را فراهم آوردند.

2- نتيجه انتخابات دهم نشان داد كه صداقت بر تخريب ، تهمت و دروغ پيروز است. مردم فرق ميان صداقت و صراحت و وفاداري به اصول اخلاقي و آرمان هاي نظام اسلامي با برخوردهاي كاسبكارانه ، موج سواري هاي پيدا و پنهان و شگردهاي نخ نما و مستعمل را به خوبي مي دانند و به همين جهت كساني كه براي پيروزي به هر قيمت ، تكيه بر باد كرده بودند، نردبان قدرت را از زير پاي خود كشيده ديدند.آنان آنقدر از چاه شعار، دلوهاي خالي بالا كشيدند كه ديگر ملت حاضر نشدند حتي نيم نگاهي به چرخه چاه و دلوهاي خالي آنان بيندازد.

3ـ انتخابات دهم نشان داد كه گفتمان غالب در كشور مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است و فرهنگ سازي و گفتمان رهبر معظم انقلاب كه اصلاحات را به معناي مبارزه مستمر با فقر ، فساد و تبعيض دانستند، بر تار و پود اين كشور بافته شده است.

4ـ گويند عارفي صاحب‌دل ، بر فراز منبري خطابه مي كرد.جمعيتي انبوه در مسجد جامع شهر گرد او جمع شده بودند و ديگر جايي براي تازه واردان نبود.در همين اثنا، جوانمردي وارد صحن مسجد شد و بانگ برآورد "خدا پدر كسي را بيامرزد كه از آنجا كه هست يك گام پيشتر گذارد تا خلق الله به درون مسجد آيند. " عارف بر بالاي منبر كه اين سخن شنيد، پايين آمد و گفت سال ها تلاش كردم كه سخني را گويم كه امروز از دهان اين جوانمرد همه شنيديد: "از آنجا كه هستيد يك گام پيشتر نهيد ".

پيام رأي 35 ميليوني مردم به مسئولان كشور، همان سخن عارف صاحبدل و جوان تازه وارد به مسجد است كه اين پيام را بايد بازخواني چند باره كرد. مردم در 22 خرداد گفتند:

-اين ملك ، رئيس بسيار دارد. مردم كسي را مي خواهند و مي بينند كه نوكري آنها را بر خود گران نداند و از رنج و زحمتشان چيزي اگر كم نمي كند، لااقل چيزي هم بر آن نيفزايد.

-مردم گفتند آنها كه همواره متكبرانه خود را در ميان مي نهند و ارزش بقيه را در قياس با خود مي سنجند، ناتوان از درك ذهنيات و اولويت هاي مردم كوچه و بازارند.

- مردم گفتند سياست بايد همنشين صداقت باشد.

- مردم به نامزدي رأي دادند كه به عدالت بيش از آزادي بها مي داد.

ـ مردم به كسي رأي دادند كه آمده بود استانداردهاي حكومت بر مردم را تغيير دهد. او مي گفت من رئيس شما نيستم ، من آمده ام جاروكش و خادم ملت باشم.

- مردم نشان دادند كه پيوند ميان "ليبراليسم " و "دموكراسي " آنگونه كه غرب مي گويد، وثيق و عميق نيست. مي توان از مزرعه دموكراسي ، آرمان درو كرد. از دموكراسي نبايد ترسيد و هراسيد؛ چرا كه دموكراسي به مثابه يك روش مي تواند خادم و خاضع يك ملت و حكومت باشد. اگر ميدان بازي را خوب ترسيم نماييم ، مي‌توان از دموكراسي عليه ليبراليسم و لاابالي گري و اباحي گري استمداد جست.

-22 خرداد پيام داد كه فاصله ميان سياست ورزان و مردم بسيار است . سياستمداران بايد صداي حادثه را قبل از وقوع آن به گوش بشنوند. مردم در اين انتخابات ، هويت واقعي خود را به نمايش گذاشتند تا به روشنفكر نماهاي كشور كه مدام در غفلت و غافلگيري به سر مي برند و گويي با اشتباهات تاريخي قرارداد بسته اند، بگويند توده مردم آنها نيستند كه در محافل روشنفكري و كافي شاپ ها و احزاب و سنديكاها و چت روم ها حضور دارند، مردم آنهايي هستند كه دوگانه فقر و غنا را با پوست و گوشت خود لمس كرده اند، از قله هاي سر به فلك كشيده ثروت و دره هاي عميق فقر و فلاكت سخت نگران و پريشان احوالند و كارآمدي نظام اسلامي را طلب مي نمايند.

5ـ مشاركت عمومي در انتخابات دهم ، گوياي اين واقعيت اساسي است كه مردم در هنگام بروز پديده هاي سياسي و امنيتي مهمتر همچون دفاع از تماميت كشور و آرمان هاي نظام اسلامي ، مشاركت جويانه تر عمل كرده و اين خود مبين ظرفيت هاي بالاي ملي براي مشاركت در رخدادهاي سياسي بزرگتر و به نوعي مصونيت بخش امنيت ملي كشور به حساب مي آيد. اين انتخابات خط پاياني بر روياهاي بدون تعبيري بود كه خواب انقلاب هاي رنگين و مخملين را مي ديدند.آنان كه آمده بودند به جاي آن كه به استحكام پايه هاي نظام و كمربند امنيتي نظام بينديشند به تحريك قوميت ها، طوايف و اقليت هاي ديني پرداختند.

6ـ و نكته پاياني آنكه انتخابات دهم نشان داد كه سيره افراد، همچنان تعيين كننده تر از احزاب و گروه هاي سياسي است و درصد بالايي از آراي مردم به نامزدهاي رياست جمهوري را بايد مرهون سيره عملي آنان دانست.

و اينك در طليعه دولت پاك ، گوش جان به نواي روح بخش مقتدايمان مي سپاريم تا چراغ راه و راهنماي ما در عبور از عقبه هاي سخت و نفس گيري كه در پيش روي داريم ، باشد: "ما اكنون در مرحله تشكيل دولت اسلامي هستيم و در اين دولت همه كارگزاران حكومت مي‌بايست منش و رفتار و روش اسلامي را بيش از پيش در باورها و رفتار خود به كار بندند. امروز اسلامي بودن يك رئيس جمهور به آن است كه انگيزه كار و فعاليت براي مردم داشته باشد و تنها با كار و كار است كه رئيس جمهور اجرايي در آينده مي تواند يك گام بلند به سوي آرمان هاي اسلامي بردارد. در زمينه بهبود معيشت ، دنيايي از كارهاي باقيمانده پيش روي رئيس جمهور آينده قرار گرفته است . در زمينه فرهنگ و اعتقادات و اخلاق مردم ، كارهاي فراواني بايد انجام گيرد تا مردم ما كه ريشه هاي ديني سالمي دارند، از ثمرات شيرين درخت پربار دين در عرصه هاي مختلف اجتماعي بهره ببرند. در عرصه علم و فناوري ، ملت با استعداد و شايسته ما نيازمند مسئولان فهيم ، دلسوز، دانا و پركار هستند. برخلاف آنان كه از هر سو در عالم نظر مي كنند، آمريكا و اروپا را مي‌بينند و خود را در محاصره اردوگاه غرب مي دانند، در سياست خارجي ، عرصه هاي دست نخورده فراواني وجود دارد و مسئولاني را مي طلبد كه با اعتماد به نفس و شجاعت، به گشودن صحنه هاي جديد براي گسترش دينداري و دين خواهي در سطح جهان بپردازند. "

22 خرداد 88 نشان داد كه روح و حيات نظام اسلامي مترادف با حضور مردم در همه امور و انتخابات به عنوان يكي از مهمترين نمودهاي مشاركت سياسي و نقش آفريني مردم در تعيين سرنوشت جامعه اسلامي ، نقش بي بديلي را در بارور نمودن قدرت خفته مردم ايفا مي نمايد.انتخابات 22 خرداد را بايد " انقلاب سوم " مردم ايران دانست، مردمي كه در آستانه دهه چهارم انقلاب دست به يك جراحي بزرگ زدند تا كالبد نظام را از آفات فساد، تبعيض ، ويژه خواري و بي عدالتي پاك نمايد.