ناراضیان اصلاح طلب و در راس آنها میرحسین موسوی پس از آنکه نتوانستند اعترافات دوستانشان در دادگاه را با ترفندهایی چون خوراندن قرص و تزریق داروهای اعتراف آور! باطل کنند به بهانه ای تازه برای زیر سوال بردن اعتراف دوستان خود دست زده اند.

 

در تازه ترین ادعا میرحسین موسوی در جلسه ای بیان داشته که برای اعتراف گیری از هم قطاران خود روزنامه های تقلبی چاپ کرده و حتی با پرکردن فیلم هایی از خبرهای سیما به آنان چنین وانمود کرده اند که میرحسین و کروبی دستگیر شده و جنبش به اصطلاح سبز آنان شکست خورده است و همین خبرهای ناراحت کننده و یاس آور آنان را از مقاومت بازداشته و مجبور به تن دادن به خواسته های بازجوها شده اند. این سناریوی میرحسین موسوی که با الهام از فیلم مشهور "نمایش ترومن*" با بازی جیم کری ساخته و پرداخته شده است در حالی به عنوان آخرین تیر در چله کمان اصلاح طلبان گذاشته و رها شده که نامزد شکست خورده انتخابات ملاقات خانواده های زندانیان و برخوردهای آنان با افراد بیرونی و وکلایشان با زندانیان را از یاد برده است که این گونه رفت و شدها، راه را بر وقوع چنین اتفاقات خنده آوری می بندد. ( فیلم نمایش ترومن - که توصیه می شود برای پی بردن به این ادعای عجیب میرحسین موسوی حتما از سوی خوانندگان جهان دیده شود - فیلمی است که در آن با ساختن دنیایی مجازی برای شخصی که جیم کری نقشش را بازی می کند تمامی اتفاقات و وقایع را برای او ساخته و به نمایش جهانی می گذارند و همه رخدادهای آن تصنعی و ساختگی است.)

 

جالب اینکه رسانه های شایعه پرداز متعلق به این جناح که با بهره گیری از پول های کسانی چون مهدی هاشمی به فعالیت رسانه ای ادامه می دهند به تازگی برای فرار از بار قانونی انتشار چنین خبرهای مخل امنیت ملی و برهم زننده نظم عمومی آنها را با عناوین و تیترهایی چون شایعات و ادعا مطرح می کنند در حالی که رسانه های دیگر با انتشار خبرهایی بسیار کمتر و حساس تر از این مورد بازخواست قرار گرفته اند اما به نظر می رسد حاشیه امن رسانه ای بر سر کسانی که در دادگاه اخیر به صورت علنی از حیف و میل بیت المال توسط آنان و دست نشانده هاشان پرده برداشته شد همچنان وجود داشته و برخورد با غائله آفرینان رسانه ای بیشتر به شعار تبدیل شده تا واقعیت!

 

خصوصا از آنجایی که در حال حاضر کشور در وضعیت بسیار حساسی به سر می برد و فضای عمومی نیز تا حدود زیادی تلطیف شده است دست هایی که به تازگی سردمدار اصلی آنان از کشور خارج شد قصد دارند با شایعه پردازی و دروغ نویسی از آرام شدن فضا جلوگیری کنند که لزوم توجه جدی نهادهای مسئول به چنین حرکت های پیش بینی شده و هماهنگی بیش از پیش به نظر می رسد.

 

گفتنی است که برخی از این رسانه ها که مدتی را نیز در توقیف به سر برده اند و این روزها به اصلی ترین رسانه شایعه پراکنی مبدل شده اند با نزدیک شدن به چند تن از افراد و مدیرانی که توسط رئیس جمهور محترم از یک نهاد حساس کنار گذاشته شده اند سعی در متشنج کردن فضای سیاسی کشور و سیاه نمایی دو چندان علیه دولت دارند.